Wydawca treści Wydawca treści

Staż w LP

Sprawy związane z odbyciem stażu w LP.

Zasady przyjmowania absolwentów szkół średnich i wyższych leśnych na staż, jego przebiegu oraz zaliczenia opisane są w Zarządzeniu nr 59 DGLP z dnia 07 września 2012 roku (GK-1103-20/12).

Treść zarządzenia

FAQ:

1. Jakie dokumenty należy złożyć, żeby „dostać" się na staż?

2. Gdzie składać aplikacje na staż?

3. Czy i kiedy RDLP w Zielonej Górze organizuje nabór kandydatów na staż?

4. Informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych kandydatów na staż

Średnia (0 Głosy)