Widok zawartości stron Widok zawartości stron

SUPER SUROWIEC

Super surowiec to innowacyjna gra dydaktyczna. Gra została wydana w 2017 r. przez Nadleśnictwo Lubsko we współpracy z Centrum Informacyjnym Lasów Państwowych.

Projekt gry Super surowiec, którego autorką jest Ilona Mrowińska, edukatorka leśna z Ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Jeziorach Wysokich, zajął pierwsze miejsce w konkursie dla pracowników Lasów Państwowych na projekt gry edukacyjnej promującej drewno. Konkurs był przeprowadzony w 2014 r. przez Centrum Informacyjne Lasów Państwowych.

Zobacz stronę internetową poświęconą grze supersurowiec.pl 

Super surowiec to zestaw edukacyjny złożony z prostych elementów o tej samej wielkości i kształcie, wykonanych z surowców naturalnych i wytworzonych przez człowieka wraz z obudową merytoryczną, który pozwala na:

1) porównanie i ocenę różnych surowców wykorzystywanych przez człowieka w życiu codziennym i gospodarce,
2) przedstawienie walorów drewna jako surowca uniwersalnego, przyjaznego dla środowiska naturalnego i zdrowia człowieka, powszechnie wykorzystywanego w wielu dziedzinach życia.

Super surowiec to nie jest typowa gra, nie zawiera elementów rywalizacji; nie ma tu zwycięzców i pokonanych. Zadania mają wzbudzić u uczestników gry pozytywne emocje, rozwijać kreatywność, pobudzić wyobraźnię, kształcić umiejętność pracy zespołowej, analizy faktów i wyciągania wniosków. 

Osiem jednakowych zestawów gry (w każdym zestawie są takie same elementy, ale różne rodzaje drewna)  umożliwia prowadzenie zajęć w małych grupach (optymalnie 3-osobowych) z przeciętnej wielkości zespołem klasowym (24 osoby).

Gra jest przeznaczona dla dzieci od 11. lat i młodzieży do lat 16, ale wybrane, pojedyncze zadania mogą być przydatne w pracy edukacyjnej z młodszymi dziećmi, a także z osobami dorosłymi. Otwarty charakter gry umożliwia także tworzenie własnych zadań na bazie jej elementów.

Grę lub jej wybrane zadania można stosować podczas zajęć w izbie leśnej, ośrodku edukacji leśnej lub lekcji w szkole podstawowej i gimnazjum przez leśnych edukatorów lub nauczycieli.

Gra Super surowiec została wydana w ramach projektu Drewno jest wspaniałe prowadzonego w roku 2017 przez Nadleśnictwo Lubsko i RDLP w Zielonej Górze we współpracy z Centrum Informacyjnym Lasów Państwowych, jako element kampanii "Lasy Państwowe. Zapraszamy - Las - dobre sąsiedztwo".

Projekt Drewno jest wspaniałe obejmował także warsztaty na bazie gry Super surowiec:

1) dla nauczycieli techniki i przedmiotów przyrodniczych;

2) dla uczniów szkół zielonogórskich.

Warsztaty dla wszystkich zainteresowanych grą prowadzą edukatorzy leśni w Ośrodku Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Jeziorachj Wysokich oraz w zielonogórskich nadleśnictwach (konieczny jest wcześniejszy kontakt).

Wykonawcą Super surowca jest firma Carbo Media z Zielonej Góry. 

Materiały poligraficzne zostały wykonane z papieru offsetowego pochodzącego z recyklingu, natomiast opakowania i szare karty z tektury typu Kraft.

Kontakt:

1) sprawy merytoryczne: Ilona Mrowińska, OEPL w Jeziorach Wysokich, tel. 607 133 760; ilona.mrowinska@zielonagora.lasy.gov.pl 

2) prowadzenie projektu, logistyka: Magdalena Bielak, Nadleśnictwo Lubsko, tel. 68 372 04 00 wew. 527; magdalena.bielak@zielonagora.gov.pl

więcej o projekcie :na stronie Nadleśnictwa Lubsko