Współpraca z zagranicą Współpraca z zagranicą

BRANDENBURGIA

Korzystne położenie RDLP przy granicy zachodniej i związane z tym możliwości bezpośrednich, częstych kontaktów z leśnikami krajów UE pozwala na wzajemne korzystanie z doświadczeń w dziedzinie leśnictwa.

Współpracujemy stale z zachodnim sąsiadem w sprawach problemów transgranicznych takich jak ochrona lasu, szczególnie przed pożarami. W ramach utworzonego autorskiego programu EUROLAS, RDLP w Zielonej Górze współpracuje ze stroną niemiecką od roku 1994.


Fot. Wszystkie nadleśnictwa RDLP w Zielonej Górze dysponują nowoczesnym sprzętem do gaszenia pożaru w zarodku.

Pomimo reorganizacji struktury leśnictwa państwowego w Niemczech kontakty zostały utrzymane i z korzyścią dla obu stron współpraca między instytucjami leśnymi rozwija się.
 


Fot. Dominującą tematyką w kontaktach z leśnikami z Brandenburgii jest ochrona lasu przed pożarami.


26 czerwca 2013 roku w Eberswalde (Niemcy, Brandenburgia) zostało podpisane Porozumienie ramowe pomiędzy Lasami Państwowymi a Krajowym Zakładem Leśnym Brandenburgii [Landesbetrieb Forst Brandenburg] w sprawie intensyfikacji współpracy w dziedzinie leśnictwa i gospodarki leśnej.

Porozumienie1.pdf

Porozumienie2.pdf


Współpraca obejmuje w szczególności:

  • aspekty ochrony lasu, w szczególności dotyczącej szkodników biotycznych i ochrony przeciwpożarowej lasu,
  • zagadnienia hodowli lasu, w szczególności gospodarka w drzewostanach sosnowych oraz kształtowanie lasu zbliżonego do naturalnego w procesie przebudowy lasu,
  • kwestie różnorodności biologicznej w lasach oraz ochrony leśnych zasobów genowych,
  • rozwój nowoczesnych systemów planistycznych i monitorujących, np.przez zastosowanie teledetekcji,
  • zarządzanie wybranymi gatunkami zwierzyny, np. łoś, wilk.

    
Fot. 22 września 2011 r. kolejne spotkanie ws. korytarzy ekologicznych.


Planuje się organizację wspólnych konferencji, konsultacji i wyjazdów.

Średnia (0 Głosy)