Współpraca z zagranicą Współpraca z zagranicą

State Agricultural University of Irkutsk

PAŃSTWOWA AKADEMIA ROLNICZA W IRKUCKU (State Agricultural University of Irkutsk)

W roku 2009, 2010, 2011 gościliśmy przez kilka dni studentów ww. Uniwersytetu wraz z opiekunami, m.in. Dziekanem Wydziału Łowieckiego Panem Sergiejem Michaiłowiczem Muzyką. Podczas pobytu w kilku nadleśnictwach RDLP w Zielonej Górze prezentowano zakres działalności obejmujący gospodarkę leśną i łowiecką, a także prowadzoną przez PGL LP edukację przyrodniczą i nasze osiągnięcia w dziedzinie ochrony przyrody.

Przedstawiciele RDLP w Zielonej Górze mieli możliwość wzięcia udziału w rewizycie w Irkucku w roku 2010 i 2011. Współpraca z tą rolno-łowiecko-leśną Uczelnią była możliwa dzięki istniejącej od wielu lat ścisłej współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu, który był inicjatorem tych spotkań.
 
Średnia (0 Głosy)