Wydarzenia Wydarzenia

"Poznaj ptaki Polski (...)" #spotkanieNr2

Przed nami kolejne spotkanie pasjonatów ornitologii oraz sympatyków przyrody. Młodzi obserwatorzy, którzy zakwalifikowali się do projektu edukacji ekologicznej spotkają się po raz drugi- tym razem będą poznawać ciekawostki przyrodnicze na terenie Nadleśnictwa Zielona Góra.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze zaprasza uczestników projektu pn. "POZNAJEMY PTAKI POLSKI I ZASADY BIORÓŻNORODNOŚCI, SZANUJEMY DZIEŁO STWORZENIA" na kolejne spotkanie z leśnikiem Grzegorzem Patkiem, który został animatorem zielonogórskiej grupy dzieci i młodzieży, zakwalifikowanej do udziału w kilkuletnim działaniu edukacyjnym.

SPOTKANIE NR 2

Piątek 20 lipca 2018 r. – godz. 1630-2030

Dane adresowe:

Wiata edukacyjna przy siedzibie Nadleśnictwa Zielona Góra

Wilkanowo Przysiółek Rybno 31

65-950 Zielona Góra

PROGRAM

1. Sprawy organizacyjne
- sprawdzanie obecności,
-
 odbiór formularzy obserwacyjnych od uczestników, którzy do dn. 20 lipca br.przeprowadzą obserwacje,
-
 przekazanie wyposażenia (lornetka, przewodnik oraz  vademecum obserwatora) dla osób, które były nieobecne podczas pierwszego spotkania (dot. osób, które spełniły odpowiednie wymogi formalne i dostarczą uzupełnioną dokumentację).

2. Poznaj i obserwuj ptaki
- „pogadanki z animatorem”, obejmujące konsultacje merytoryczne w związku z przeprowadzonymi obserwacjami ornitologicznymi oraz zapoznanie uczestników z kolejnymi gatunkami ptaków, które będzie można napotkać w obszarze Nadleśnictwa Zielona Góra,
- część terenowa, podczas której uczestnicy projektu, przy wsparciu leśników – Grzegorza Patka (Nadleśnictwo Krzystkowice) i Eweliny Fabiańczyk (RDLP Zielona Góra), spacerując po pobliskim terenie będą zaznajamiani z okolicą, jednocześnie
doskonaląc umiejętności obserwacji ptaków (konieczność zabrania ze sobą wyposażenia obserwatora, wygodnego obuwia i odpowiedniej odzieży).
Obserwacje terenowe zaplanowano w pobliżu siedziby Nadleśnictwa Zielona Góra, tj. na ścieżce przyrodniczo-leśnej „Do Wieży”.

3. Podsumowanie spotkania
- omówienie zrealizowanych obserwacji z animatorem odbedzie się w wiacie edukacyjnej Nadleśnictwa Zielona Góra (indywidualne spostrzeżenia, wymiana doświadczeń, doskonalenie umiejętności wypowiedzi w aspekcie charakterystyki zaobserwowanych ptaków, wnioski ze spotkania),
-
 pogadanki na temat bioróżnorodności lokalnego środowiska przyrodniczego przy świetle ogniska (integracja zielonogórskiej grupy obserwatorów ptaków).

Ze względów ogranizacyjnych prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu do dnia 19 lipca 2018 roku. Osobą do kontaktu jest animator projektu Grzegorz Patek (email: grzegorz.patek@zielonagora.lasy.gov.pl, tel. +48 607 503 374).


Ścieżka dydaktyczna "Do Wieży" prowadzi do zabytkowej  wieży przeciwpozarowej (fot. W. Czulak, Gazeta Wyborcza)


Uczestnicy spotkania inaugurującego projekt w Zielonej Górze (fot. K. Ostrowski)

Myślą przewodnią projektu jest aktywne zaangażowanie młodzieży w prowadzenie obserwacji ornitologicznych w okolicy zamieszkania i/lub miejsca pobierania nauki. Więcej informacji i fotorelacja z  pierwszego spotkania inaugurującego projekt znajduje się na naszej stronie internetowej - w zakładce aktualności (link).

 

 

Średnia (0 Głosy)