Wydarzenia Wydarzenia

"POZNAJEMY PTAKI POLSKI (...) #spotkanieNr5

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze zaprasza uczestników projektu pn. "POZNAJEMY PTAKI POLSKI I ZASADY BIORÓŻNORODNOŚCI, SZANUJEMY DZIEŁO STWORZENIA" na spotkanie z leśnikami. Po raz kolejny, leśnicy Grzegorz Patek (Nadleśnictwo Krzystkowice) i Ewelina Fabiańczyk (RDLP w Zielonej Górze), spotkają się z zielonogórską grupą dzieci i młodzieży, zakwalifikowaną do udziału w kilkuletnim działaniu edukacyjnym (szczegółowe informacje o projekcie znajdują się na stronie organizatora- link).

 

SPOTKANIE NR 5

Sobota 27 października 2018 r. - godz. 900-1230

Dane adresowe:

ul. Ogrodowa 37 (GOK)

66-088 Świdnica

PROGRAM

1. Sprawy organizacyjne:

- sprawdzanie obecności,

- odbiór formularzy obserwacyjnych od uczestników, którzy przeprowadzili wrześniowe obserwacje itp.,

2. Poznaj i obserwuj ptaki:

- „pogadanki z animatorem” obejmujące konsultacje merytoryczne z Grzegorzem Patkiem z Nadleśnictwa Krzystkowice (zapoznanie młodych obserwatorów z kolejnymi gatunkami ptaków

- część sensoryczna, podczas której uczestnicy projektu, przy wsparciu leśników, będą pracowali z kluczem i vademecum obserwatora.

Doskonaląc umiejętności manualne, w formie pracy z gliną, będą utrwalane dotychczas poznane gatunki ptaków.

3. Podsumowanie spotkania:

- omówienie obserwacji zrealizowanych konsultacji indywidualnych, pogadanki dotyczące bioróżnorodności lokalnego środowiska przyrodniczego (integracja zielonogórskiej grupy obserwatorów ptaków, indywidualne spostrzeżenia, wymiana doświadczeń, doskonalenie umiejętności wypowiedzi w aspekcie charakterystyki zaobserwowanych ptaków, wnioski ze spotkania).


(fot. Grzegorz Socha i Ewelina Fabiańczyk, RDLP Zielona Góra)

Wrześniowe spotkanie "zielonogórskich ptasiarzy" odbyło się na strzelnicy ZO PZŁ w Zielonej Górze pod hasłem zdrowa żywność z polskich lasów, którą uczestnicy projektu, w trakcie prelekcji leśników, mogli skosztować dzięki podjetej współpracy i chęci wsparcia działań projektowych przez zielonogórski okręg Polskiego Związku Łowieckiego. Było zdrowo, smacznie i zaskakująco... "jak ta dziczyzna smakuje (...)".

Chcąc podsumować pierwszy kwartał trwania projektu nagrodzono najbardziej aktywnych obserwatorów ptaków- młodzież otrzymała piękne albumy pt. "W ptasim raju", które zostały wydane przez Nadleśnictwo Sława Śląska w ramach utrzymania tzw. trwalości projektu " Budowa i modernizacja systemu ścieżek turystycznych w Nadleśnictwie Sława Śląska dla zabazepieczenia obszarów Natura 200", który współfinansowany był ze środków UE (POIiŚ), NFOŚiGW i PGL LP. W publikacji znajduje się wiele pięknych zdjęć i ciekawych informacji, m. in. o życiu na tafli wody, co kryją dziuple i kogo można spotkać wśród łąk, pól i w leśnych ostępach. Naszym młodym liderom gratulujemy i liczymy na kontynuację aktywności oraz chęć rozwijania "ptasiej" pasji.

 

Średnia (0 Głosy)