Wydarzenia Wydarzenia

Konkurs "Drewno jest z lasu" przedłużenie terminu

11 lipca ogłoszono konkurs „Drewno jest z lasu”, który ma na celu promowanie drewna i Lasów Państwowych jako głównego dostawcę tego surowca. Nośnikiem gospodarczej funkcji lasu i polskiego modelu trwale zrównoważonej gospodarki leśnej będą obiekty architektury drewnianej.

W związku z dużym zainteresowaniem konkursem "Drewno jest z lasu" termin składania wniosków konkursowych zostaje wydłużony do 15 września 2022 r. 

Udział w konkursie mogą wziąć organizacje pozarządowe, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, samorządy i ich jednostki organizacyjne. Adresatem przedsięwzięcia są też parafie i osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych działające legalnie na terenie Polski.

Podmioty chętne, by wziąć udział w konkursie powinny przygotować i złożyć projekt, który oceni komisja konkursowa. Gdy projekt zyska akceptację, wnioskodawca podpisze umowę z Centrum Informacyjnym Lasów Państwowych, a po wywiązaniu się z zadeklarowanego zadania, uzyska dofinansowanie w wysokości nawet 100 tys. złotych. Całkowity budżet przedsięwzięcia to 10 mln zł.

Wnioski w konkursie można składać do końca sierpnia, a realizację zadań, które zostaną objęte umową z CILP należy zakończyć do listopada br. Jako projekt zadania konkursowego należy rozumieć oryginalny sposób promocji drewna i leśnictwa odbywający się przy okazji prac konserwatorskich czy wykonywania inwestycji, nie zaś sam techniczny projekt inwestycji.

Szczegóły konkursu tutaj: CILP

Średnia (0 Głosy)