Wydawca treści Wydawca treści

Zagrożenie pożarowe

Lasy Państwowe są dostępne dla wszystkich - gwarantuje to ustawa o lasach. Jednak w szczególnych przypadkach nadleśniczy może wprowadzić okresowy zakaz wstępu do lasu na administrowanym przez nadleśnictwo terenie. Zawsze robi to, aby chronić przyrodę lub zapewnić bezpieczeństwo ludziom.

Jednostki organizacyjne Lasów Państwowych codziennie, w okresie od 1 marca (jednak nie wcześniej niż po ustąpieniu pokrywy śnieżnej) do 30 września, określają stopnie zagrożenia pożarowego lasu dla stref prognostycznych w skali od 0 do 3.

Zagrożenie pożarowe prognozowane jest według metody opracowanej przez Instytut Badawczy Leśnictwa. Prognozowanie to polega na ustaleniu tzw. Stopnia Zagrożenia Pożarowego Lasu w zależności od panujących warunków meteorologicznych i wilgotności materiału palnego (ze względu na dominujące występowanie drzewostanów sosnowych w naszym kraju jest ściółka sosnowa).

 

Powierzchnia wytypowana do zbioru ściółki sosnowej w Nadleśnictwie Lubsko (fot. M.Cieślik)

Temperatura powietrza powyżej 24°C, wilgotność względna powietrza poniżej 40%, brak opadów atmosferycznych i brak zachmurzenia lub małe zachmurzenie są parametrami, które określają tak zwaną „pogodę pożarową”, przy której powstaje ponad 60% pożarów lasu.

 

Wagosuszarka przygotowana do pomiaru wilgotności ściółki (fot.M.Cieślik)

Stopień zagrożenia pożarowego określany dla stref prognostycznych wykonywany jest przez nadleśnictwa przy wykorzystaniu własnej automatycznej stacji meteorologicznej. Stacje rozmieszczone są na obszarze stref prognostycznych RDLP w Zielonej Górze.

 

Strefy prognostyczne RDLP w Zielonej Górze (A) oraz na terenie kraju (B)

Instrukcja ochrony przeciwpożarowej lasu [2020] wskazuje, że miejsce usytuowania przyrządów pomiarowych powinno zapewniać pomiary w warunkach lokalnego klimatu kształtowanego przez otaczające obszary leśne, z zapewnieniem reprezentatywnych wyników tych pomiarów dla terenu kilku nadleśnictw.

 

Meteorologiczny punkt prognostyczny w Nadleśnictwie Krzystkowice (fot. M.Cieślik)

Sprawdź aktualny stopień zagrożenia pożarowego - w Polsce

Sprawdź aktualny stopień zagrożenia pożarowego - w RDLP Zielona Góra

 

Więcej: mapa zakazów wstępu 

 

Mapy zagrożenia/szczegółowe dane dla meteorologicznych punktów pomiarowych:

https://www.traxelektronik.pl/pogoda/las/rejon.php?RejID=22

https://www.traxelektronik.pl/pogoda/las/index.php

http://bazapozarow.ibles.pl/zagrozenie/

https://www.google.com/maps/d/embed?mid=1kcey2K005J0rUxqqbUDlEKBRizU&ll=52.29557612980624%2C14.949974353515586&z=9

 

REGIONALNY PUNKT ALARMOWO-DYSPOZYCYJNY

stacjonarny: +48 68 320 23 47
komórkowy: +48 661 121 451