Lista aktualności Lista aktualności

„Mała retencja” nagrodzona - podwójny sukces Nadleśnictwa Szprotawa

W dniu 27 września 2023 r. Nadleśnictwo Szprotawa zostało laureatem w 27 edycji Ogólnopolskiego Otwartego Konkursu „Modernizacja Roku & Budowa XXI w”, którego gala odbyła się na Zamku Królewskim w Warszawie. W imieniu Nadleśnictwa Szprotawa nagrodę odebrali Pan Wojciech Grochala - Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze i Pan Dariusz Chełski - Nadleśniczy Nadleśnictwa Szprotawa.

Na obszarze Nadleśnictwa Szprotawa w ramach Projektu zrealizowano zadanie pn.:
„Budowa urządzeń retencyjnych małej retencji wodnej w zlewni rzeki Rudy”.
Podpisanie umów z wykonawcami robót budowlanych nastąpiło w grudniu 2019 r. a prace wykonawcze zostały podzielone na 3 osobne etapy. Prace budowlane miały miejsce w latach 2019-2021, jednak sam zamysł oraz pierwsze dokumentacje powstały ponad dekadę wcześniej. 
W związku z obostrzeniami określonymi w Decyzji Środowiskowej czas na wykonanie prac
w terenie był mocno ograniczony, jednak udało się pomyślnie zrealizować inwestycję.
W wyniku przeprowadzonych prac powstały lub zostały odtworzone przepusty, przepusty
z piętrzeniem, zastawki, rowy melioracyjne, mnichy stawowe, umocnienia i uszczelnienia grobli.

Fot. Fot. Mariusz Swędrak - Fotografia Przyrodnicza – zastawka na rowie melioracyjnym

Głównym celem Projektu było przystosowanie ekosystemów leśnych do zmieniających się warunków klimatycznych i zwiększenie ich odporności na negatywne skutki takich naturalnych zjawisk jak: susze, podtopienia czy pożary.

Inwestycja w głównej mierze realizowana była w większości na terenie leśnictwa Śliwnik oraz fragmentu leśnictwa Leszno Górne. Są to tereny bardzo popularne wśród mieszkańców Szprotawy oraz okolic z racji przebiegającej przez nie tzw. „Pętla Bobrowicka”, stanowiącej popularny szlak turystyczny i znajdujących się tutaj „Stawy Bobrowickie”, czyli kompleks 6 śródleśnych stawów paciorkowych. Walory przyrodnicze stawów znalazły odzwierciedlenie poprzez objęcie ich ochroną obszarową w formie dwóch użytków ekologicznych („Łabędzie Stawy” oraz „Żurawie Bagno”), jako terenów mających szczególne znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej.

Fot. R.Łosiniski – „Stawy Bobrowickie” Użytek Ekologiczny „Łabędzie Stawy”

Po raz pierwszy od wielu lat na wszystkich 6 Stawach Bobrowickie pojawiło się lustro wody, można zaobserwować wzmożoną aktywność ptactwa wodnego oraz najważniejsze - zostały odtworzone cenne ekosystemy. Zadanie zrealizowane w ramach Projektu poza efektami przyrodniczymi przyczyniło się do również do zwiększenia atrakcyjności turystycznej terenów leśnych.

Fot. Mariusz Swędrak - Fotografia Przyrodnicza - „Stawy Bobrowickie” Użytek Ekologiczny „Łabędzie Stawy”

Warto dodać, że ta inwestycja była oceniana nie tylko przez Kapitułę Konkursową ale również internauci mogli oddać swój głos. Inwestycja ta zebrała 12 551 głosów, co dało jej II miejsce w Polsce, w głosowaniu internetowym.

Gratulujemy zarówno inwestorowi - Nadleśnictwu Szprotawa, ale i wszystkim tym, którzy dostrzegli wartość tego przedsięwzięcia!

 

 

Średnia (0 Głosy)