Oferty pracy w LP

Oferty pracy w Lasach Państwowych

Przetargi, zamówienia, zarządzenia

RDLP w Zielonej Górze ogłasza przetarg na sprzedaż środków trwałych.

Zagrożenie pożarowe

Lasy Państwowe są dostępne dla wszystkich - gwarantuje to ustawa o lasach. Jednak w szczególnych przypadkach nadleśniczy może wprowadzić okresowy zakaz wstępu do lasu na administrowanym przez nadleśnictwo terenie. Zawsze robi to, aby chronić przyrodę lub zapewnić bezpieczeństwo ludziom.