Lista aktualności Lista aktualności

"POZNAJEMY PTAKI POLSKI I ZASADY BIORÓŻNORODNOŚCI (...)" #SPOTKANIE NR 9

Edukacja przyrodniczo-leśna, kontakt z przyrodą i poznawanie ptaków- to podstawowe tematy comiesięcznych spotkań leśników z "zielonogórskimi ptasiarzami".


Trznadel (fot. Grzegorz Patek)

 

Spotkanie nr 9

SOBOTA 16 LUTEGO 2019 r.

godz. 9:30-12:30

 

PROGRAM

1. Sprawy organizacyjne

(budynek ZO PZŁ w Zielponej Górze, ul. Poznańska 13)

2. Zimowe obserwacje (zajęcie w terenie w obrebie Chynowa)

- spacer ornitologiczny

- „pogadanki z animatorem” obejmujące konsultacje merytoryczne (zapoznanie młodych obserwatorów z kolejnymi gatunkami ptaków, szerzenie wiedzy na temat miejsc bytowania danych gatunków ptaków oraz ich odżywiania zimową porą)

- "co nas otacza"- edukacja przyrodniczo- leśna (rozpoznawanie gatunków drzew i krzewów, ekosystem leśny- siedlisko)

3. Podsumowanie spotkania (strzelnica ZO PZŁ w Zielonej Górze)

- podsumowanie zajęć (weryfikacja przeprowadzonych obserwacji)

- omówienie obserwacji terenowych (utrwalanie wiedzy)

- konsultacje indywidualne, pogadanki dotyczące bioróżnorodności lokalnego środowiska przyrodniczego (integracja zielonogórskiej grupy obserwatorów ptaków, indywidualne spostrzeżenia, wymiana doświadczeń, doskonalenie umiejętności wypowiedzi w aspekcie charakterystyki zaobserwowanych ptaków, wnioski ze spotkania).

 

Średnia (0 Głosy)