Lista aktualności Lista aktualności

"POZNAJEMY PTAKI POLSKI I ZASADY BIORÓŻNORODNOŚCI (...)" #SPOTKANIENR8

W ostatnią sobotę stycznia zielonogórscy leśnicy poprowadzą spacer ornitologiczny w ramach ogólnopolskiej akcji Zimowego Ptakoliczenia. Planowane w ostatnią sobotę miesiąca spotkanie będzie doskonałą okazję do tego, aby lepiej poznać ptaki zimujące obok nas, dowiedzieć się o nich kilki ciekawostek oraz jak można im pomagać zimą.

 

Miłośnicy ptaków, którzy od czerwca 2018 r. realizują działania z zakresu edukacji ekologicznej uczestnicząc w projekcie pt. "Poznajemy ptaki Polski i zasady bioróżnorodności, szanujemy dzieło Stworzenia", będą wspólnie z zielonogórskimi leśnikami poznawać północną część Zielonej Góry. 
Comiesięczne spotkanie, młodych obserwatorów ptaków będzie realizowane w ramach ogólnopolskiej akcji Zimowego Ptakoliczenia, która już po raz piętnasty jest organizowana w naszym kraju.

 

"Zimowemu Ptakoliczeniu 2019 patronuje szczygieł. To ptak, którego najłatwiej zaobserwować na otwartych polach i łąkach. Jego ulubionym przysmakiem są nasiona ostu, ale nie pogardzi innymi nasionami, wydłubywanymi z traw i chwastów. Dorosłe szczygły trudno pomylić z innymi ptakami – ich karminowa maska na głowie i charakterystyczna żółta pręga na skrzydle pozwalają na szybką identyfikację. Zimą szczygły spędzają dnie w stadach, składających się z kilku lub kilkunastu osobników. Wspólnie żerują na wystających spod śniegu roślinach, wyczyniając przy tym dość zaskakujące akrobacje. W czasie Zimowego Ptakoliczenia 2018 zaobserwowano w sumie 273 szczygły. Ta niewielka liczba wynika z odludnych, pozamiejskich terenów bytowania tego gatunku. W Polsce liczebność szczygłów co roku spada. Podziwiajmy zatem te piękne ptaki i miejmy nadzieję, że nie znikną z naszego krajobrazu"

 

Spotkanie nr 8

SOBOTA 26 STYCZNIA 2019 r.

godz. 10:00-13:00

 

PROGRAM

1. Sprawy organizacyjne

(budynek ZO PZŁ w Zielponej Górze, ul. Poznańska 13)

- potwierdzenie uczestnictwa w Zimowym Ptakoliczeniu (lista obecności)

- odbiór formularzy obserwacyjnych od uczestników z przeprowadzonych obserwacji ornitologicznych

2. Zimowe Ptakoliczenie (zajęcie w terenie w obrebie Chynowa)

- spacer ornitologiczny

- „pogadanki z animatorem” obejmujące konsultacje merytoryczne (zapoznanie młodych obserwatorów z kolejnymi gatunkami ptaków, szerzenie wiedzy na temat miejsc bytowania danych gatunków ptaków oraz ich odżywiania zimową porą)

3. Podsumowanie spotkania (strzelnica ZO PZŁ w Zielonej Górze)

- podsumowanie Zimowego Ptakoliczenia (weryfikacja przeprowadzonych obserwacji, analiza statystyczna najczęściej napotkanych gatunków)

- omówienie obserwacji terenowych

- konsultacje indywidualne, pogadanki dotyczące bioróżnorodności lokalnego środowiska przyrodniczego (integracja zielonogórskiej grupy obserwatorów ptaków, indywidualne spostrzeżenia, wymiana doświadczeń, doskonalenie umiejętności wypowiedzi w aspekcie charakterystyki zaobserwowanych ptaków, wnioski ze spotkania).

Zielonogórskie Zimowe Ptakoliczenie poprowadzą leśnicy: Grzegorz Patek z Nadleśnictwa Krzystkowice i Ewelina Fabiańczyk z RDLP w Zielonej Górze. Więcej informacji na temat akcji znajduje się na stronie Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (link).

 


Jemiołuszka (fot. Grzegorz Patek)

 

 

Średnia (0 Głosy)