Lista aktualności Lista aktualności

Chronimy lasy przed pożarami

Leśnicy chronią lasy przed różnymi zagrożeniami przez cały rok.

Jednak początek marca w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze rozpoczyna okres intensywnej pracy w przeciwdziałaniu jednemu z największych żywiołów lasu, jakim jest ogień.

Od 1 marca do 30 września w Lasach Państwowych trwa prognozowanie stopnia zagrożenia pożarowego lasów. Jest to poziom prawdopodobieństwa zaistnienia pożaru w danym dniu, w zależności od dynamicznych zmian pogodowych oraz wilgotności ściółki.

W wybranych nadleśnictwach RDLP w Zielonej Górze uruchomiono specjalne stacje meteorologiczne, w których rejestrowane są dane o wilgotności ściółki leśnej, temperaturze powierza, wilgotności względnej powietrza oraz opadach atmosferycznych. Wszystkie te parametry są niezwykle istotne w określeniu stopnia zagrożenia pożarem w danym miejscu w lesie.

Stacja meteorologiczna w Przylepie (fot. Marcin Cieślik, RDLP w Zielonej Górze)


Stacja meteorologiczna w Przylepie (fot. Marcin Cieślik, RDLP w Zielonej Górze)


Czujnik badający wilgotność powietrza
(fot. Marcin Cieślik, RDLP w Zielonej Górze)

W stacji znajduje się również deszczomierz, mierzący ilość opadu atmosferycznego – czyli ile deszczu spadło w litrach na 1 m2. Stacja meteorologiczna jest całkowicie zautomatyzowana – wyniki wszystkich pomiarów z urządzeń i czujników przesyłane są na serwer i tam analizowane przez komputer.

Najważniejszym elementem prognozowania pożarowego jest badanie wilgotności ściółki, której elementy pobiera się z różnych miejsc w lesie. Ściółkę zbiera pracownik nadleśnictwa, gdzie za pomocą tzw. wagosuszarki analizuje się jej wilgotność.


Wagosuszarka (fot. Marcin Cieślik, RDLP w Zielonej Górze)

Badania do określenia stopnia zagrożenia pożarem wykonują od 1 marca do 30 września codziennie, dwa razy, o 900 i 1300, pracownicy nadleśnictw. W zależności od określonego stopnia zagrożenia pożarowego lasu podejmowane są zadania ochronne, np. uruchomienie systemu obserwacyjnego lasu, czy dyżurów przeciwpożarowych w poszczególnych nadleśnictwach.

Warto podkreślić, że nasz region jest szczególnie zagrożony pożarami. W RDLP w Zielonej Górze dominującym w lesie gatunkiem jest sosna, rosnąca na suchych siedliskach. Dodatkowo upalne lata i niewielka ilość opadów powoduje, że zielonogórskie lasy muszą być objęte specjalną opieką przeciwpożarową.

Na stronie Banku Danych o Lasach każdy może samodzielnie sprawdzić, jaki w danym miejscu jest aktualny stopień zagrożenia pożarowego lasu.

 

Średnia (0 Głosy)