Lista aktualności Lista aktualności

ĆWICZENIA STRAŻAKÓW I LEŚNIKÓW W ZASIEKACH

Prawie 400 osób i 100 pojazdów brało udział 11 kwietnia br. w ćwiczeniach ratowniczo-gaśniczych pod kryptonimem „ZASIEKI 2017”.

Ćwiczenia w przygranicznych Zasiekach na terenie Nadleśnictwa Lubsko przeprowadzane były przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. we współpracy z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Zielonej Górze. W ramach prac Stałego Zespołu ds. ochrony przeciwpożarowej lasów woj. lubuskiego oraz zachodniopomorskiego w przedsięwzięcie zaangażowana była również Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie. W ćwiczeniach uczestniczyły znaczne siły i środki, w tym siły lokalne Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego z powiatu żarskiego, Wojewódzka Brygada Centralnego Odwodu Operacyjnego Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP oraz siły i środki będące w dyspozycji jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, w tym ciężki sprzęt do wykonywania przerw ogniowych i samoloty gaśnicze.

Działania polskich strażaków zawodowych i ochotników wspierane były przez strażaków z Niemiec.

W charakterze obserwatorów uczestniczyli zaproszeni goście z Laboratorium Ochrony Przeciwpożarowej Lasu Instytutu Badawczego Leśnictwa, Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych oraz regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych z Wrocławia oraz Katowic .

Symulowany był duży pożar lasu, rozwijający się w miejscu historycznego pożarzyska z 1982 r., gdzie w dniach 3-4 sierpnia spaleniu uległo 1162 ha lasu. Był to wówczas największy pożar lasu w powojennej historii Polski. Kolejny katastrofalny pożar na terenie Nadleśnictwa Lubsko miał miejsce w 1992 r. i objął 565 ha lasu. 

Ćwiczenia praktyczne przeprowadzane w dniu 11 kwietnia poprzedzone były szkoleniem oraz ćwiczeniami aplikacyjnymi dla kadry dowódczej i organizatorów, które przeprowadzono w warunkach polowych w dniu 10 kwietnia na terenie lądowiska operacyjnego LP „Marianka".

Podczas ćwiczeń wykorzystano system wymiany informacji o zagrożeniach z wykorzystaniem urządzeń mobilnych „Dyspozytor". System opracowany wspólnie przez lubuskich leśników i strażaków ułatwia ratownikom orientację w terenie leśnym oraz stanowi wsparcie w sztabie akcji ratowniczej, umożliwiając między innymi wizualizację na mapie aktualnego położenia i statusu sił i środków biorących udział w zdarzeniu oraz bezpośredni przekaz danych z miejsca i do miejsca prowadzonych działań. 

Celem ćwiczeń było między innymi doskonalenie umiejętności prowadzenia działań na obszarach leśnych, sprawdzenie stanu gotowości do działań sił i środków, organizacja Sztabu Akcji, doskonalenie współdziałania Państwowej Straży Pożarnej z Lasami Państwowymi oraz sprawdzenie skuteczności procedur przewidzianych w wypadku dużego pożaru lasu.

 

Średnia (0 Głosy)