Lista aktualności Lista aktualności

Jabłka z ...lasu!

W głębi lasu można niekiedy spotkać sędziwe drzewa owocowe. Są to zwykle pozostałości po dawno zapomnianej osadzie leśnej, byłym parku czy nieistniejącej już wsi.

Drzewa owocowe rosnące w lasach, szczególnie ich odmiany historyczne, są otaczane troskliwą opieką przez leśników. Stanowią one tzw. domieszkę biocenotyczną, niezwykle cenną dla środowiska leśnego. Obecność drzew owocowych m.in. wzmacnia odporność lasu na szkodliwe czynniki, poszerza sieć zależności pokarmowych, umożliwia znalezienie pokarmu i schronienia dla wielu zwierząt.


Pobieranie zrazów z drzew owocowych w lubskich lasach, 20.08.2020 r. (fot. Paweł Mrowiński, Nadleśnictwo Lubsko)

W Nadlesnictwie Lubsko gościliśmy naukowców z Ogrodu Botanicznego w Powsinie, który pełni także rolę Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej Polskiej Akademii Nauk. W ramach większego ogólnopolskiego programu, naukowcy - z pomocą miejscowych leśników - pobierali zrazy z odmian historycznych owocowych drzew, aby je odtworzyć i zachować dla przyszłych pokoleń.

 

 

Więcej informacji: 

1) https://ogrod-powsin.pl/

2) Ratujemy stare odmiany jabłoni

Średnia (0 Głosy)