Asset Publisher Asset Publisher

Znak UNESCO dla Geoparku!

Transgraniczny Geopark „Łuk Mużakowa” na terenie Nadleśnictw Lipinki i Lubsko wyróżniony znakiem UNESCO.

Jedynym w Polsce geoparkiem będącym od 17 września 2011 r., członkiem Sieci Geoparków Europejskich oraz Sieci Geoparków Światowych, jest transgraniczny polsko-niemiecki Geopark „Łuk Mużakowa", znajdujący się częściowo na terenie Nadleśnictw Lipinki i Lubsko. Geopark obejmuje, unikatową w skali europejskiej morenę lodowcową w kształcie podkowy, rozciągającą się na terenie Polski, w powiecie żarskim (woj. lubuskie) oraz na terenie Niemiec w Brandenburgii i Saksonii. Charakterystycznym elementem tutejszego krajobrazu jest unikatowe w skali kraju pojezierze antropogeniczne, będące pozostałością po eksploatacji węgla brunatnego i innych kopalin. Niezwykłe fenomeny geologiczne prezentowane są w geoparku, po polskiej i niemieckiej stronie na trasie ścieżek geoturystycznych, z których najbardziej atrakcyjna jest, zrealizowana przez Nadleśnictwo Lipinki, ścieżka „Dawna kopalnia Babina", znajdująca się pomiędzy Łęknicą i Nowymi Czaplami, którą rocznie odwiedza ponad 22 tysiące osób.

Co ciekawe w granicach pierwszego w Polsce, Światowego Geoparku UNESCO znajduje się inny obiekt UNESCO, ale z listy światowego dziedzictwa, jakim jest Park Mużakowski w Łęknicy i Bad Muskau.

W dniach 3-18 Listopada 2015, w Paryżu, odbyła się 38 sesja Ogólnej Konferencji UNESCO, która ratyfikowała utworzenie nowego oznaczenia, dla dotychczasowych geoparków należących do sieci geoparków europejskich i światowych, które obecnie będą nazywały się geoparkami światowymi UNESCO i mogą posługiwać się specjalnym logo z symbolem UNESCO. Należy podkreślić, że wydarzenie to nie jest tożsame z powstaniem nowej kategorii listy obiektów UNESCO, a jedynie ugruntowuje pozycję geoparków jako obszarów ochrony dziedzictwa geologicznego i geoedukacji. Stawia to geoparki w takiej samej pozycji jak znajdujące się w programach UNESCO, rezerwaty biosfery oraz obiekty należące do listy światowego dziedzictwa (World Heritage List). Doniosłość tego wydarzenia, jakim jest nadanie geoparkom znaku UNESCO, polega na wywołaniu wzrostu zainteresowania państw i lokalnych społeczności naukami o ziemi i przyrodą nieożywioną. W trakcie 38 sesji UNESCO Ogólna Konferencja ustanowiła również Międzynarodowy Program Nauk o Ziemi i Geoparków.

Opracowanie: Marek Maciantowicz – RDLP w Zielonej Górze oraz Jacek Koźma -  Wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Łuk Mużakowa

Co pisze prasa.

 

Durchschnitt (0 Stimmen)