Lista aktualności Lista aktualności

KOMUNIKAT WS. ZABIEGÓW AGROLOTNICZYCH

W maju i czerwcu, w części nadleśnictw, prowadzone będzie zwalczanie szkodników owadzich. Ten zabieg to konieczność, pozwalająca zachować trwałość lasów.

Od ubiegłego roku, w niektórych obszarach lasu, obserwujemy masowe pojawienie się owadów, które żywią się liśćmi. Ma to miejsce w kilku nadleśnictwach zielonogórskiej dyrekcji Lasów Państwowych. Wskutek nadmiernego wystąpienia osobników, spowodowanego wzmożonym rozmnożeniem się określonego gatunku (przyczyny tego zjawiska ciągle nie są do końca poznane), następuje przełamanie naturalnej odporności drzew, prowadzącej do ich śmierci. W celu ograniczenia tego procesu, na najbardziej zagrożonych powierzchniach, zostaną przeprowadzone zabiegi agrolotnicze. Choć owady są naturalnym elementem środowiska, w momencie kiedy rosnąca populacja zagraża równowadze w przyrodzie, jesteśmy zobowiązani do podjęcia odpowiednich działań.             
W tym roku, obserwując lasy, leśnicy odnotowali nadmierną „działalność” szkodników pierwotnych takich jak:
- barczatki sosnówki, której gąsienice żerując powodują gołożery, a więc całkowite pozbawienie drzewa igieł, a nawet śmierć całych drzewostanów iglastych,
- zwójki dębowe, których gąsienice najpierw zajadają młode pąki, a później „szkieletyzują” liście, łącząc je przędzą i po ich zwinięciu żerują wewnątrz nich.         

Ważną rolę w walce ze szkodnikami owadzimi odgrywa profilaktyka i monitoring. W celu ochrony lasów, planowane zabiegi agrolotnicze, z zastosowaniem odpowiednio dobranych środków, zostaną przeprowadzone na niewielkich fragmentach lasów, w czterech nadleśnictwach RDLP w Zielonej Górze. Zastosowanie środków chemicznych to ostateczność. Chemia używana jest wyłącznie tam, gdzie stwierdzono krytyczne zagrożenie trwałości lasu i możliwość ekspansji na dalsze obszary leśne, ale też rolne, działając także w interesie rzeszy sadowników i ogrodników.        


Leśnicy podczas oceny  stopnia zagrożenia drzew przez owady z rodziny zwójkowatych (fot. Marta Wiler, RDLP w Zielona Góra)

Zabiegi agrolotnicze, w trakcie których zostaną użyte wyselekcjonowane preparaty, bezpieczne dla ludzi, zwierząt i innych owadów, zostaną rozpylone nad lasami, w obszarach położonych w oddaleniu od siedzib ludzkich i cieków. W tym roku zastosowany zostanie preparat FORAY i DIMILIN, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. Rozpylana z powietrza mgiełka będzie osadzała się w koronach drzew, w zasadzie nie przenikając do niższych warstw lasu. Preparat działa selektywnie. Zabiegi wykonywane będą przy bezwietrznej i bezdeszczowej pogodzie, minimalizując ryzyko zniesienia preparatu na sąsiednie tereny i spłukania go z liści. To m.in. element prewencyjnej ochrony pszczół. Pomimo, że dla pszczół i innych owadów zapylających zabieg w stosowanej dawce jest praktycznie nieszkodliwy, to zgodnie z zaleceniami dobrej praktyki ochrony roślin wykonywany jest on wyłącznie od wschodu słońca, do rozpoczęcia lotów przez pszczoły oraz od zakończenia lotów przez pszczoły do zachodu słońca. 

Obserwacje terenowe z poprzednich lat potwierdziły wysoką skuteczność zabiegów i znaczące ograniczenie populacji wspomnianych szkodników. Wszelkich informacji na temat działań zwalczających szkodniki lasów oraz na temat terminu rozpoczęcia oprysków w poszczególnych obszarach udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Leśnej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze (zagospodarowanie@zielonagora.lasy.gov.pl), a także nadleśnictwa, w których zostały zaplanowane działania ochronne tj.:     
- ochrona drzewostanów dębowych z wykorzystaniem środka  FORAY, prowadzona będzie w niektórych obszarach Nadleśnictwa Nowa Sól,  
- ochrona lasów iglastych, z zastosowaniem preparatu DIMILIN, realizowana będzie we fragmentach nadleśnictw: Bytnica, Krzystkowice i Lubsko.

Komunikaty na temat oprysków podawane są na tablicach informacyjno-ostrzegawczych umiejscowionych w terenie, przy skrzyżowaniach dróg, tam gdzie będą prowadzone zabiegi. Na czas wykonywania zabiegu nadleśnictwa wprowadzają zakaz wstępu do lasu, o czym będą informować na wszelkich dostępnych kanałach, w tym na stronie internetowej. Informacja ta zostanie także kolportowana w bazie Banku Danych o Lasach (link).

Średnia (0 Głosy)