Lista aktualności Lista aktualności

Leśne Gospodarstwa Węglowe

Leśne Gospodarstwa Węglowe (LGW) to jeden z flagowych projektów realizowanych przez Lasy Państwowe w odpowiedzi na postępujące zmiany klimatu.

Łączna powierzchnia lasów nim objętych, zlokalizowanych na terenie 23 nadleśnictw w 13 regionalnych dyrekcjach Lasów Państwowych, wynosi 12 tys. ha.

Trzy nadleśnictwa RDLP w Zielonej Górze: Bytnica, Lubsko i Torzym biorą udział w tym projekcie.

Celem projektu LGW jest zwiększenie zdolności lasu do pochłaniania węgla, tym samym doprowadzenie do wzrostu zasobów węgla w ekosystemie leśnym, oraz ograniczenie emisji dwutlenku węgla z gleb i zagrożenia niekontrolowanymi emisjami tego gazu w wyniku katastrof.

Polski projekt Leśne Gospodarstwa Węglowe nie tylko promuje lasy jako ekosystem łagodzący negatywne zmiany klimatu, dowodzi również, że tzw. działania dodatkowe w leśnictwie na obszarach objętych projektem wyraźnie zwiększają potencjał absorpcyjny polskich lasów. Zalesienia, wprowadzanie gatunków szybkorosnących, drugiego piętra oraz podszytów, zwiększanie udziału odnowień naturalnych oraz kroki zapobiegające nadmiernemu uszkadzaniu powierzchni gleby – to najważniejsze dodatkowe działania w ramach projektu LGW.

Integralną częścią przedsięwzięcia są prace badawcze podejmowane przez zaangażowane w projekt czołowe uczelnie i instytuty badawcze w Polsce. Przeprowadzone za pomocą odpowiedniego modelu symulacje umożliwiły oszacowanie rozmiaru przewidywanych efektów projektu na przestrzeni 30 najbliższych lat. Uzyskane wyniki pokazują, że lasy w tym czasie pochłoną dodatkowo około 1 mln ton CO2. 

Zielonogórscy leśnicy promują działania prowadzone w ramach projektu LGW podczas m.in. targów, festynów i lokalnych imprez.

Do 19 października trwa pierwsza, otwarta dla wszystkich aukcja Jednostek Dwutlenku Węgla pochłoniętego dodatkowo przez lasy objęte projektem Leśnych Gospodarstw Węglowych. Wyniki aukcji zostaną ogłoszone 23 października podczas otwarcia Targów POL-ECO System w Poznaniu.

 Tutaj: dostęp do Portalu aukcyjnego.

Więcej o projekcie LGW na dedykowanej stronie klimat.lasy.gov.pl.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Średnia (0 Głosy)