Lista aktualności Lista aktualności

NOWY DYREKTOR RDLP W ZIELONEJ GÓRZE

Jerzy Łokietko pochodzi z Wrocławia, ma 60 lat. Ukończył Wydział Filozoficzno-Historyczny na Uniwersytecie Wrocławskim, studia leśne w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, podyplomowe studia administracji publicznej i samorządu terytorialnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studia podyplomowe na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu - w zakresie Gospodarki Finansowej w Lasach Państwowych.

W PGL Lasy Państwowe pracuje od 1993 r. Pracę w Lasach Państwowych rozpoczynał w Nadleśnictwie Lubin, następnie sprawował funkcję naczelnika Wydziału Infrastruktury Leśnej w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w Warszawie oraz kolejno dyrektora i dyrektora ds. ekonomicznych RDLP we Wrocławiu.

Przez ostatnie 8 lat zajmował stanowisko zastępcy nadleśniczego w Nadleśnictwie Przemków.

Średnia (0 Głosy)