Lista aktualności Lista aktualności

Nowy projekt w Sławie Śląskiej

Nadleśnictwo Sława Śląska oraz współpracujące jednostki samorządu terytorialnego otrzymają fundusze zewnętrzne na potrzeby ochrony przyrody w regionie.

Nadleśnictwo Sława Śląska przy współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, Gminą Sława i Gminą Kolsko, z sukcesem zawnioskowało o przyznanie dofinansowania, w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, projektu Ochrona ptaków i siedlisk na obszarach Natura 2000 Pojezierze Sławskie i Żurawie Bagno Sławskie oraz ograniczenie antropopresji turystycznej na te obszary w Nadleśnictwie Sława Śląska".

Ocena wniosku trwała ponad rok. 31 lipca 2017 r. Nadleśniczy Nadleśnictwa Sława Śląska, pan Wiesław Daszkiewicz, podpisał w Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych umowę o dotację.

Priorytetowymi założeniami działań jest kontynuacja ochrony gatunków i siedlisk cennych przyrodniczo oraz ukierunkowanie ruchu turystycznego na obszarach Natura 2000, będących jednocześnie w zasięgu Nadleśnictwa Sława Śląska. Dodatkowo istotnym celem jest m.in. wzbogacenie wiedzy o objętych projektem terenach, poprzez prowadzenie badań monitoringowych, oraz podnoszenie świadomości ekologicznej.

Po więcej informacji o projekcie zapraszamy na stronę Nadleśnictwa:

http://www.slawaslaska.zielonagora.lasy.gov.pl/projekty-i-fundusze/-/asset_publisher/1M8a/content/ochrona-ptakow-i-siedlisk-na-obszarach-natura-2000-#.WYGvho1DuUn 

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Nadleśnictwo Sława Śląska ma doświadczenie w zgodnym z założeniami realizowaniu projektów, również tych dotowanych z funduszy zewnętrznych. Planowane zakończenie działań datowane jest na 31 grudnia 2021 r.

Średnia (0 Głosy)