Lista aktualności Lista aktualności

Oferta łowiecka

Ośrodki Hodowli Zwierzyny Lasów Państwowych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze

RDLP w Zielonej Górze gospodaruje na 438 246 ha powierzchni leśnej. Dyrekcja Zielonogórska charakteryzuje się największą lesistością w Polsce, wynoszącą ponad 50%. Na tym terenie gospodarkę łowiecką prowadzi się w 10 nadleśnictwach, na 17 obwodach łowieckich. Są to Nadleśnictwa: Babimost, Bytnica, Cybinka, Krosno, Krzystkowice, Sulechów, Szprotawa, Świebodzin, Torzym, Wymiarki. Łączna powierzchnia użytkowa obwodów stanowiących OHZ LP wynosi 155 766 ha, z tego 110 825 ha stanowią lasy,

Zwierzyna gruba bytująca na terenie OHZ to: jelenie, daniele, sarny, dziki.

Zwierzyna drobna: lisy, jenoty, borsuki, szopy pracze oraz ptactwo łowne, szczególnie dzikie gęsi.

Gospodarka łowiecka prowadzona w obwodach stanowiących OHZ LP sprawia, że łowiska są zasobne w wymienione gatunki zwierzyny. Do pozyskania przeznacza się średnio około 800 jeleni (w tym 320 byków), 80 danieli (w tym 30 byków) oraz 360 saren (w tym 160 rogaczy). Trofea samców zwierzyny płowej są atrakcyjne, nierzadko uzyskujące laury podczas wycen medalowych. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą łowiecką!

Oferta łowiecka PL (PDF)

Jagdangebot DE (PDF)

Hunter offer EN (PDF)

 L’OFFRE DE CHASSE (PDF)

 

Średnia (0 Głosy)