Lista aktualności Lista aktualności

Oferta łowiecka

Ośrodki Hodowli Zwierzyny Lasów Państwowych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze

Ośrodki Hodowli Zwierzyny Lasów Państwowych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze

RDLP w Zielonej Górze gospodaruje na ponad 438 tys. ha powierzchni leśnej. Dyrekcja Zielonogórska charakteryzuje się największą lesistością w Polsce, wynoszącą ponad 50%. Na tym terenie gospodarkę łowiecką prowadzi się w 10 nadleśnictwach, na 17 wyłączonych obwodach łowieckich na mocy decyzji Ministra Klimatu i Środowiska. Są to Nadleśnictwa: Babimost, Bytnica, Cybinka, Krosno, Krzystkowice, Sulechów, Szprotawa, Świebodzin, Torzym i Wymiarki. Łączna powierzchnia użytkowa obwodów stanowiących OHZ LP wynosi niemal 156 tys. ha, z tego prawie 111 tys. ha stanowią lasy,

Zwierzyna gruba bytująca na terenie naszych OHZ to: jelenie, daniele, sarny, dziki.

Zwierzyna drobna to: lisy, jenoty, borsuki, szopy pracze oraz ptactwo łowne, szczególnie dzikie gęsi.

Gospodarka łowiecka prowadzona w obwodach stanowiących OHZ LP sprawia, że łowiska są zasobne w wymienione wiele gatunków zwierzyny. Do pozyskania możliwe jest przeznacza się średnio około 750 jeleni (w tym 320 byków), 60 danieli (w tym 20 byków) oraz 360 saren (w tym 150 rogaczy). Trofea samców zwierzyny płowej są atrakcyjne, nierzadko uzyskujące laury podczas wycen medalowych. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą łowiecką!

 

Oferta łowiecka PL (PDF)

Jagdangebot DE (PDF)

Hunter offer EN (PDF)

 L’OFFRE DE CHASSE (PDF)

 

Możliwość rezerwacji polowań https://polowania.zielonagora.lasy.gov.pl/

Średnia (0 Głosy)