Lista aktualności Lista aktualności

Porozumienie o współpracy pomiędzy RDLP, a RDOŚ w Gorzowie Wielkopolskim

Wzmacniamy współpracę w zakresie ochrony przyrody i poprawy przyrodniczych efektów.

W siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, 18 sierpnia 2022 r., dyrektorzy dwóch instytucji: RDLP w Zielonej Górze - Wojciech Grochala i RDOŚ w Gorzowie Wlkp. - Józef Kruczkowski, złożyli podpisy na porozumieniu o współpracy. 


Fot. RDOŚ w Gorzowie Wlkp.

Choć współpraca nie rozpocznie się wraz z tą datą, bo trwa od wielu lat, zdecydowanie nabierze nowego znaczenia. Podstawą mają być m. in.: wymiana informacji przyrodniczej oraz szeroko pojęta wspólna działalność na rzecz ochrony przyrody województwa lubuskiego, w obszarze określonym granicami administracyjnymi RDLP w Zielonej Górze.

W porozumieniu zadeklarowano o prowadzeniu wspólnych lustracji i przeglądów terenowych form ochrony przyrody na terenie zarządzanym przez nadleśnictwa podległe RDLP, w celu monitorowania aktualnego stanu chronionych obiektów, rezerwatów przyrody, czy obszarów Natura 2000. 

Dodatkowo planowane są dla obu instytucji szkolenia i warsztaty dotyczące obszarów wspólnego działania i konsultacje w zakresie opracowania zadań ochronnych w planach urządzania lasu dla nadleśnictw.

Inne istotne zapisy porozumienia to: tworzenie nowych form ochrony przyrody na terenie tutejszej RDLP, wzajemne informowanie się stron o zasiedleniu gniazd i przekazywanie przez RDLP do RDOŚ informacji o planowanych przez nadleśnictwa zadaniach gospodarczych w strefach ochronnych. Ze społecznych tematów planowane są wspólne przedsięwzięcia promocyjne i te dotyczące edukacji ekologicznej.

Porozumienie zostało zawarte na czas nieokreślony.

Średnia (0 Głosy)