Lista aktualności Lista aktualności

POZNAJEMY PTAKI POLSKI (...) #SPOTKANIEnr7

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze zaprasza uczestników projektu pn. "POZNAJEMY PTAKI POLSKI I ZASADY BIORÓŻNORODNOŚCI, SZANUJEMY DZIEŁO STWORZENIA" na spotkanie z leśnikami. Po raz siódmy, leśnicy - Grzegorz Patek (Nadleśnictwo Krzystkowice) i Ewelina Fabiańczyk (RDLP w Zielonej Górze), spotkają się z zielonogórską grupą dzieci i młodzieży biorącą udział w kilkuletnim działaniu edukacyjnym.

 

SPOTKANIE NR 7

Sobota 1 grudnia 2018 r. - godz. 1000-1300

Dane adresowe:

ul. Ogrodowa 37 (GOK)

66-088 Świdnica

PROGRAM

1. Sprawy organizacyjne:

- sprawdzanie obecności,

- odbiór formularzy obserwacyjnych od uczestników, którzy przeprowadzili wrześniowe obserwacje itp.,

2. Poznaj i obserwuj ptaki:

- „pogadanki z animatorem” obejmujące konsultacje merytoryczne z Grzegorzem Patkiem (zapoznanie młodych obserwatorów z kolejnymi gatunkami ptaków)

- ćwiczenia pt. „Tryb życia ptaków- tworzenie stad”- zajęcia grupowe z zakresu edukacji ekologicznej- Ewelina Fabiańczyk,

- część sensoryczna, podczas której uczestnicy projektu, przy wsparciu leśników, będą pracowali z kluczem i vademecum obserwatora. Doskonaląc umiejętności manualne będą utrwalane dotychczas poznane gatunki ptaków, które zostały wykonane przez uczestników z gliny podczas jesiennych zajęć.

3. Podsumowanie spotkania:

- omówienie obserwacji terenowych, konsultacje indywidualne, pogadanki dotyczące bioróżnorodności lokalnego środowiska przyrodniczego (integracja zielonogórskiej grupy obserwatorów ptaków, własne spostrzeżenia, wymiana doświadczeń, doskonalenie umiejętności wypowiedzi w aspekcie charakterystyki zaobserwowanych ptaków, wnioski ze spotkania).

Listopadowe zajęcia były różnorodne (…). Od wykładu po obserwacje terenowe, a później ćwiczenia i pogadanki. Coraz większa integracja, zaskakująca wiedza, ale i czasami brak przygotowania. Bywa jak w szkole, choć na zajęcia przybywają nie z obowiązku, a z przyjemności. I to cieszy najbardziej!

Przywołując pierwsze spotkania zielonogórskich „ptasiarzy” nawet nie wiadomo kiedy minęło pół  roku. Skoro nowy rok 2019 nadchodzi wielkimi krokami mamy nadzieję, że kolejne obserwacje- bazujące już na kilkumiesięcznym doświadczeniu- będą niosły ze sobą wiele niespodzianek przyrodniczych i sporo motywacji do coraz częstszych spotkań z przyrodą w większym gronie i to bez względu na porę roku.

 

 

Średnia (0 Głosy)