Lista aktualności Lista aktualności

Rozpoczął się nowy rok szkolny. Leśnicy zapraszają do lasu.

Rozbrzmiały pierwsze dzwonki obwieszczające nowy rok szkolny. Nauczyciele przyrody, biologii, geografii oraz wychowawcy klas wkrótce będą planować zajęcia terenowe, czy wyjścia w plener. Leśnicy zapraszają do lasu, bo las jest doskonałym miejscem na szkolną wycieczkę dydaktyczną.

Aby poznać przyrodę, nie wystarczy o niej czytać czy oglądać ją na fotografiach lub filmach. Trzeba ją fizycznie doświadczyć: zobaczyć na własne oczy, dotknąć, powąchać i posłuchać. Dlatego tak ważne jest prowadzenie edukacji przyrodniczej w terenie, w bezpośrednim kontakcie z obiektem poznania.

Bezpośredni kontakt z naturą podczas lekcji w lesie (nie tylko) o lesie jest skuteczną formą nauczania zagadnień przyrodniczych, kształtowania umiejętności i postaw.

Do kontaktu z leśnikami zachęcają także zapisy w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Np. Zajęcia terenowe można przeprowadzić w oparciu o obiekty edukacyjne (izby/sale edukacyjne lub ośrodki edukacji leśnej) Lasów Państwowych. Mogą to być także zajęcia terenowe na leśnej ścieżce dydaktycznej lub zajęcia terenowe w lesie z leśnikiem. – to fragment podstawy programowej z przyrody (klasa 4. szkoły podstawowej).

Wśród nauczycieli największą popularnością cieszą się leśne ścieżki dydaktyczne. Przez cały rok odbywają się na nich zajęcia przygotowywane przez leśników dla różnych grup wiekowych. Można odwiedzać je także samodzielnie. Nadleśnictwa przygotowały też izby edukacji leśnej i wiaty edukacyjne. Poszerza się oferta leśnych ośrodków edukacyjnych. Każde nadleśnictwo ma opracowany „Program edukacji leśnej społeczeństwa w nadleśnictwie”.

Tematyka zajęć z leśnikami uwzględnia wybrane cele i treści z podstawy programowej przyrody, biologii, geografii, techniki i innych przedmiotów szkolnych, możliwe do realizacji w dostępnych w danym nadleśnictwie obiektach edukacyjnych, zagadnienia edukacji dla zrównoważonego rozwoju, a także wybrane treści edukacji leśnej: m.in. funkcje lasu, praca leśnika (hodowla i użytkowanie lasu, ochrona lasu i ochrona przyrody), gospodarka leśna w Polsce, lasy Polski na tle lasów Europy i świata, drewno jako surowiec ekologiczny i inne.

Zapraszamy do obejrzenia i wysłuchania audycji "Las najlepszym nauczycielem"

 

W każdym nadleśnictwie w Polsce jest wyznaczona co najmniej jedna osoba do kontaktu ze szkołami lub innymi placówkami oświatowymi. Na stronie internetowej danego nadleśnictwa w zakładce „Edukacja” można znaleźć przydatne informacje m.in. ofertę edukacyjną nadleśnictwa oraz dane kontaktowe.

Na zaproszenie nauczycieli leśnicy poprowadzą także lekcje lub warsztaty w szkołach. 

Na głównej stronie internetowej Lasów Państwowych są dostępne bezpłatne, przydatne w edukacji szkolnej materiały dydaktyczne: infografiki, scenariusze lekcji, publikacje, klucze do rozpoznawania drzew czy tropów leśnych zwierząt, karty pracy, malowanki edukacyjne.

Lasy Państwowe przygotowały także ofertę edukacyjną online: leśne gry dydaktyczne oraz scenariusze lekcji online.

Przydatne linki:

  • Program "Leśna szkoła z klimatem" (link)
  • Publikacje dla nauczycieli (link)
  • Infografiki edukacyjne (link)
  • Leśne gry dydaktyczne online. Chodźmy do lasu (link)

 

Średnia (0 Głosy)