Lista aktualności Lista aktualności

Studenci "Tropical Forestry" ponownie Polsce

Studenci Leśnictwa Tropikalnego poznawali gospodarkę leśną realizowaną w polskich lasach

Współpraca Nadleśnictwa Wymiarki z Uniwersytetem Technicznym w Dreźnie realizowana jest od kilku lat. Corocznie studenci kierunku „Tropical Forestry” (Leśnictwo Tropikalne) odwiedzają polskie lasy, żeby w terenie zapoznać się z funkcjonowaniem gospodarki leśnej. Kierunek studiów adresowany jest głównie do osób z krajów tropikalnych i subtropikalnych, a jednym z celów jest zwrócenie uwagi na konieczność rozwijania działalności w kierunku zrównoważonego rozwoju pod względem aspektów ekonomicznych, społecznych i ekologicznych. Zgodnie z założeniami uczelni studentami są przyszli decydenci w gospodarowaniu zasobami leśnymi w odległych krajach.

Spotkanie rozpoczęła prezentacja przybliżająca zarówno położenie Nadleśnictwa Wymiarki, jak również przedstawiająca działy gospodarki leśnej jakie są realizowane w Polsce. Studenci tradycyjnie już przyjechali na rowerach, co stanowiło dodatkową atrakcję i możliwość aktywnego spędzania czasu. Podczas wycieczki terenowej leśnicy przedstawili sposoby użytkowania lasu, zasady odnawiania zrębów czy wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych. Zaprezentowane zostały także proekologiczne działania Lasów Państwowych, związane z pozostawianiem drzew dziuplastych, kęp starodrzewu na powierzchniach zrębowych oraz wykorzystywania sił przyrody do odnowień naturalnych lasu. Dodatkową atrakcją dla przybyłych było poznawanie obiektów ochrony przyrody, w tym możliwość zobaczenia sosny dwunożnej - ciekawego pomnika przyrody, będącego swoistą wizytówką Nadleśnictwa Wymiarki.

 


Studenci i opiekunowie z Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie z leśnikami podczas wyjazdu terenowego w Nadleśnictwie Wymiarki - czerwiec 2023/
fot. arch. Nadleśnictwo Wymiarki

Tematyka spotkała się z dużym zainteresowaniem, czego dowodem była duża ilość zadawanych pytań, ukierunkowanych głównie na zagadnienia techniczno-inżynierskie w zakresie leśnictwa. Wizyta szybko dobiegła końca, ale pozostały zapowiedzi kolejnych odwiedzin. Cel spotkania został wypełniony, a przedstawione działania prospołeczne i proekologiczne realizowane w nadleśnictwie spotkały się z podziwem przedstawicieli uczelni i studentów.

Średnia (0 Głosy)