Lista aktualności Lista aktualności

Wyniki konkursu fotograficznego dla młodzieży ze szkół średnich

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa w Zielonej Górze wraz z Nadleśnictwem Gubin zorganizowało konkurs fotograficzny pn. "Las w oczach młodych ludzi".

Konkurs objął patronatem Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze. Patronat honorowy
nad wydarzeniem sprawowało Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim.
Konkurs trwał od 05.09.2022 r. do 31.10.2022 r. i był skierowany do uczniów szkół średnich z województwa lubuskiego.
            Konkurs ogłoszono dla trzech kategorii tematycznych:
            1. Pejzaż leśny.
            2. Świat leśnych zwierząt.
            3. Zjawisko leśne.
Każdy uczestnik mógł przesłać maksymalnie 3 zdjęcia - po jednym dla każdej kategorii. Autorzy składali prace        w dwóch wersjach - elektronicznej i papierowej - za pośrednictwem swojej szkoły lub bezpośrednio do Organizatora.
W dniu 16.11.2022 roku, Komisja konkursowa przystąpiła do wyboru najlepszych prac.

Liczba osób, które wzięły udział w konkursie wyniosła 203, w tym:

ze szkół ponadpodstawowych – 196 osób,
ze szkół podstawowych - 7 osób (prace postanowiono ocenić poza konkursem).

Ze 196 uczniów uprawnionych do udziału w konkursie 159 przeszło pozytywnie wstępną weryfikację formalną tj. dostarczyli zarówno wersje papierowe jak i elektroniczne, wymagane zapisami regulaminu. Prace niespełniające wymagań złożono przez 34 osoby, które nadesłały prace jedynie w wersji elektroniczne i 3 osoby, które złożyły jedynie wersje analogowe.

Komisja konkursowa dokonała oceny prac nadesłanych przez 159 uczniów,
według poniższej kwalifikacji:

Kategoria 1 – 129 osób.

Kategoria 2 – 42 osób.

Kategoria 3 – 88 osób

Ponadto komisja dokonała pozakonkursowej oceny prac złożonych przez uczniów szkół podstawowych w ramach której postanowiła wyróżnić 4 prace w tym w:

Kategoria 1 – 3 prace
Kategoria 2 – 1 prace

Jury wybrało po 10 najciekawszych prac z każdej kategorii.

Protokół ostatecznej oceny:Kategoria: Świat leśnych zwierząt.

Konkurs pt. ”Zjawisko leśne”

Szkoła

Liczba punktów

Numer zdjęcia

Miejsce

ZSE  Gorzów Wlkp.

204

7

1

ZST i Licealnych Żagań

194

6

2

ZS Odzieżowych Gorzów Wlkp.

194

2

2

ZSE  Gorzów Wlkp.

181

5

3

ZS Odzieżowych Gorzów Wlkp.

180

3

Wyróżnienie

ZST i Licealnych Żagań

178

4

Wyróżnienie

Technikum nr 4 Zielona Góra

177

8

Wyróżnienie

ZSP nr 4 Nowa Sól

163

9

Wyróżnienie

ZSP nr 4 Nowa Sól

155

1

Wyróżnienie

Technikum nr 5 Zielona Góra

149

10

Wyróżnienie

 

Protokół ostatecznej oceny. Kategoria: Pejzaż leśny.

Konkurs pt. ”Las w oczach młodych ludzi”

Szkoła

Liczba punktów

Numer zdjęcia

Miejsce

ZST i Licealnych Żagań

212

1

1

CKZiU nr 3 Zielona Góra

207

2

2

ZSO i T Żary

204

9

3

Technikum nr 5 Zielona Góra

197

10

Wyróżnienie

ZST i Licealnych Żagań

185

8

Wyróżnienie

ZST i Licealnych Żagań

178

5

Wyróżnienie

ZST i Licealnych Żagań

178

7

Wyróżnienie

ZSZ PBO Zielona Góra

177

6

Wyróżnienie

ZS Odzieżowych Gorzów Wlkp.

175

4

Wyróżnienie

ZSO i T Żary

157

3

Wyróżnienie

 

Protokół ostatecznej oceny. Kategoria: Świat leśnych zwierząt.

Konkurs pt. ”Las w oczach młodych ludzi”

Szkoła

Liczba punktów

Numer zdjęcia

Miejsce

ZS Odzieżowych Gorzów Wlkp.

218

1

1

Technikum nr 4 Zielona Góra

169

7

2

CKZiU Elektryk Nowa Sól

168

4

3

ZS Odzieżowych Gorzów Wlkp.

164

9

Wyróżnienie

ZSZ PBO Zielona Góra

164

8

Wyróżnienie

ZST i Licealnych Żagań

159

6

Wyróżnienie

Technikum nr 5 Zielona Góra

154

3

Wyróżnienie

LO nr 4 Zielona Góra

153

5

Wyróżnienie

ZST i Licealnych Żagań

141

2

Wyróżnienie

Technikum nr 5 Zielona Góra

121

10

Wyróżnienie

 

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział! Laureatom gratulujemy !

Uroczyste podsumowanie konkursu i wręczenie nagród laureatom nastąpi w dniu 16.12.2022 roku w Dzikowie koło Gubina, w sali edukacyjnej „Sosna Gubińska”.

Średnia (0 Głosy)