Lista aktualności Lista aktualności

Zapraszamy na debatę "Miasto w lesie (...)"

W środę 7 grudnia br. serdecznie zapraszamy do udziału w debacie pt. "Miasto w lesie. Szanse i zagrożenia dla miasta otoczonego lasami. Szanse i zagrożenia dla lasów w sąsiedztwie miasta".

#CoGdzieKiedy
To wyjątkowe i niezwykle ważne dla nas wszystkich spotkanie rozpocznie się 7 grudnia 2022r. (godz. 10:00-13:00), w auli Uniwersytetu Zielonogórskiego (ul. Podgórna 50 w Zielonej Górze).

#Uczestnicy
W debacie wezmą udział studenci Uniwersytetu Zielonogórskiego: Wydziału Budownictwa i Architektury oraz Wydziału Nauk Biologicznych i Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu - Wydziału Leśnego i Technologii Drewna UP w Poznaniu. Młodzi ludzie przedstawią swoją wizję miasta przyjaznego mieszkańcom. Przestrzeni, w której chcą zamieszkać, pracować i wypoczywać. Natomiast do grona słuchaczy tego wyjątkowego spotkania może dołączyć każdy - w formie stacjonarnej (do auli UZ) bądź online - rejestrując się wcześniej na specjalnej platformie online (liczba miejsc ograniczona) - link.

#CiekaweWystąpienie
Spotkanie rozpocznie się referatem wprowadzającym pt. "Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne jakości życia w mieście", który wygłosi dr inż. Joanna Budnicka-Kosior z Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

 

#DlaKogo
Każdy, dla kogo temat debaty jest istotny, może wziąć udział w spotkaniu i wysłuchać głos młodych ludzi.  Podczas wydarzenia, szerokie grono słuchaczy będzie mogło skonfrontować własne poglądy na temat m.in. oczekiwanych kierunków rozwoju przestrzeni miejskiej, ochrony przyrody oraz zrównoważonej gospodarki leśnej.

#WażnaAnkieta
Debata była poprzedzona ankietą na temat oczekiwań społecznych, dotyczących rozwoju miasta i zagospodarowania przestrzeni go otaczającej, skierowaną do szerokiego grona mieszkańców Zielonej Góry. Wyniki tego działania zostaną zaprezentowane w trakcie wydarzenia.

#Organizatorzy

Do udziału w debacie zapraszają: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze, Oddział Zielonogórski Polskiego Towarzystwa Leśnego wraz z Jego Magnificencją Rektorem Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Jego Magnificencją Rektorem Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

#DołączDoNas
Serdecznie zapraszamy do udziału - stacjonarnie lub online* oraz promocji tego interesującego wydarzenia. Szczegóły na temat debaty oraz drużyn publikowane są na profilu Facebook RDLP (link) w Zielonej Górze oraz partnerów przedsięwzięcia.

Średnia (0 Głosy)