Archiwum aktualności Archiwum aktualności

Wolność jest w naturze

17 tras rowerowych w Lasach Państwowych

Od Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych

          Jednym z największych sukcesów jakie osiągnęliśmy od czasu odzyskania przez Polskę suwerenności jest bezprecedensowa poprawa stanu środowiska naturalnego. Lasy są widocznym tego dowodem: wciąż nam ich przybywa i zajmują już prawie 30 proc. powierzchni kraju, zdecydowanie poprawił się ich stan zdrowotny, zwiększyło bogactwo przyrodnicze, bardzo skutecznie chronimy je przed różnymi zagrożeniami. Kondycja polskich lasów, ale też swoboda, z jaką możemy z nich korzystać, wyróżnia nas w Europie. W dziedzinie leśnictwa to my współtworzymy dziś międzynarodowe trendy.  

        Lasy Państwowe kontynuując współpracę z Ministerstwem Środowiska w ramach akcji "Wolność jest w naturze", w roku 2015 zainicjowały jej drugą edycję. W całej Polsce zaplanowano utworzenie 17 tras rowerowych w postaci pętli o długości 10-20 km, przebiegających przynajmniej częściowo pasami p. poż. Początek tras stanowić będą parkingi leśne i miejsca postoju pojazdów.

        Zapraszamy do aktywnego udziału w akcji i do wypróbowania nowych tras rowerowych. Nasze ścieżki są otwarte i dostępne dla wszystkich. Ułatwiają zdrowy kontakt z naturą, która nieodłącznie kojarzy się ze swobodą. Razem cieszmy się wolnością, która w naturze jest od zawsze. Zachęcamy do aktywnego wypoczynku, który przynosi radość, pewność siebie i zdrowie.

 

Zestawienie dotyczące imprez otwarcia szlaków rowerowych „Wolność jest w naturze" rozlokowanych na terenie całego kraju.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach - Nadleśnictwo Rudy Raciborskie - 19 września

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie - Nadleśnictwo Krzeszowice - 3 października

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie - Nadleśnictwo Mielec - 11 października

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie - Nadleśnictwo Lubartów - 27 września

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie -  Nadleśnictwo Myszyniec - 12 września

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile - Nadleśnictwo Lipka - 5 września

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu - Nadleśnictwo Kielce - 20 września

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie - Nadleśnictwo Karwin - 27 września

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku - Nadleśnictwo Warcino - 2 października

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu - Nadleśnictwo Bydgoszcz - 26 września

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie - Nadleśnictwo Drewnica - 4 października

        Na nizinnym terenie Nadleśnictwa Sulechów wytyczono trasę, z której chętnie korzystają osoby uprawiające kolarstwo górskie. Urozmaicona  rzeźba terenu i duże różnice wysokości to efekt działalności lądolodu najmłodszego zlodowacenia.

        Miłośników architektury i historii zauroczy kamienny kościół z przełomu XVII i XVIII w. w Podlegórzu, z pięknymi witrażami nad ołtarzem głównym.

        Przy miejscu postoju pojazdów (początku i końcu trasy) rośnie druga co do wielkości sosna w Polsce – sosna Waligóra (o pierśnicy 620 cm). Prowadzi do niej ścieżka dydaktyczna „Do Waligóry".

        Na kilku pierwszych kilometrach szlak wiedzie przez teren wyjątkowo ciekawy pod względem przyrodniczym – wśród licznych wąwozów, źródlisk i leśnych mateczników. Pokonując rowerowy trakt, pomiędzy licznymi zjazdami i podjazdami, mijamy sosnowe lasy z domieszką dębu i buka, fragmenty świerczyn oraz lasy liściaste. Do przejazdu udostępniono szerokie drogi i wąskie ścieżki.

          W trzech miejscach trasy mija się teren leśno-krajobrazowego rezerwatu „Radowice". Chroni on bogato urzeźbioną krawędź wysoczyzny polodowcowej (wąwozy i źródliska). Krawędź jest porośnięta lasem, w tym starodrzewem bukowym i dębowym. Przy strumieniu zaczyna się niemal dwukilometrowy podjazd, nazywany Golgotą, na wzgórze Wittenberg. Wysiłek ułatwia wygodna droga, a wynagradza piękna panorama. Po pokonaniu zjazdu i następnego wzgórza wjeżdża się na teren podmokły z malowniczymi stawami leśnymi. Stąd już niedaleko do sony Waligóry i miejsca postoju pojazdów – końca trasy.