Archiwum aktualności Archiwum aktualności

Było wysypisko jest uroczysko - ogólnopolski projekt edukacyjny

21 czerwca br. na terenie Nadleśnictwa Gubin odbyła się konferencja prasowa w ramach akcji edukacyjnej Lasów Państwowych pt.”Było wysypisko, jest uroczysko”.

21 czerwca br. na terenie Nadleśnictwa Gubin odbyła się konferencja prasowa w ramach akcji edukacyjnej Lasów Państwowych pt."Było wysypisko, jest uroczysko". Celem akcji jest aktywizowanie dzieci i młodzieży na rzecz działań proekologicznych oraz edukowanie ich w zakresie ochrony środowiska i szkodliwości śmiecenia w lesie. Akcja została objęta honorowym patronatem Marcina Korolca, ministra środowiska.

 Projekt realizowany jest na terenie wszystkich 17 dyrekcji Lasów Państwowych. Ma on na celu  zaprezentowanie korzyści i wskazanie zmian w zachowaniach społecznych wynikających z wprowadzenia nowych zasad gospodarki odpadami komunalnymi, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu na tereny leśne. Uczestnikami są placówki oświatowe (uczniowie z opiekunami), które podjęły współpracę z jednostkami Lasów Państwowych.

 

Na terenie zielonogórskiej dyrekcji projekt jest realizowany na terenie Nadleśnictwa Gubin. Wolę współpracy wyraziła szkoła Podstawowa nr 3 w Gubinie oraz Urząd Gminy w Gubinie. Koordynatorem projektu z ramienia nadleśnictwa jest Pan Andrzej Nowacki. W konferencji zorganizowanej na terenie Leśnictwa Kaniów wzięły udział dwie klasy piąte z pedagogami, Panią Iwoną Białek oraz Panem Piotrem Ciszewskim oraz przedstawiciel urzędu gminy Pan Miłosz Jasek. Uczniowie, w dniach poprzedzających konferencję wykonali dokumentację fotograficzną dzikich wysypisk oraz zaśmieconego terenu. W przeddzień konferencji, na zlecenie nadleśnictwa teren ten został posprzątany w 90 % przez specjalistyczną firmę. W trakcie konferencji czyniono ostatnie porządki. Uczniowie mogli wykonać finalną dokumentację z przebiegu likwidacji wysypisk. Z ideą akcji oraz problematyką zaśmiecania lasów i skutkach tego procederu dla środowiska zapoznawali uczniów Panowie: Janusz Rogala, nadleśniczy Nadleśnictwa Gubin oraz Janusz Zawada, rzecznik RDLP w Zielonej Górze.

 

W ramach akcji zaplanowane są następujące działania: fotografowanie lasu przez dzieci – miejsca wypoczynku wakacyjnego, wycieczki edukacyjne do lasu, warsztaty z segregacji śmieci, a także sonda wśród najbliższego otoczenia dotycząca zbiórki śmieci. Efekty działań uczniowie zaprezentują na blogu na stronie www.lasy.gov.pl. Akcja zakończy się w czerwcu 2014 r. podsumowaniem efektów działań, przedstawienie wniosków w kontekście lasów, a także nagrodzeniem zwycięskich zespołów. Lasy Państwowe z dużą nadzieją czekają na wejście w życie nowych przepisów, które wprowadzą nowy system gospodarki odpadami komunalnymi, licząc, że dzikie wysypiska w lasach z czasem znikną.

Obecnie walka ze śmieceniem i neutralizacja jego skutków generuje znaczne koszty i angażuje liczne grono leśników. Z polskich lasów usuwa się blisko 140 tys. m3 śmieci rocznie. W zielonogórskiej dyrekcji Lasów Państwowych corocznie wywożone jest z lasów ponad 5 tys. ton śmieci, ponosząc koszt tych działań w kwocie ponad 600 tys. zł.

Likwidacja nielegalnych wysypisk kosztuje Lasy Państwowe rocznie około 16 milionów złotych. Niemal drugie tyle leśnicy wydają na działania profilaktycznie i edukacyjne chroniące lasy przed zaśmiecaniem. Po wejściu w życie nowych przepisów gros tych środków będzie można przeznaczyć np. na infrastrukturę turystyczną i edukacyjną, z korzyścią dla miłośników leśnych wędrówek.

 

Link do artykułu w Gazecie Wyborczej:

http://zielonagora.gazeta.pl/zielonagora/1,35182,14147249,Uczen_z_blogiem_kontra_smieci.html 

 Tekst i podpisy do fotek

Janusz Zawada

Foto Andrzej Nowacki oraz J.Zawada

 

 

Dominika Kobylińska dokumentuje stan lasu. Czyżby do kontemplowania uroków lasu potrzebny był komuś fotel ;)

 

Fragment LASU przed rozpoczęciem projektu L

Janusz Rogala (pierwszy z prawej) zwraca uwagę na transgraniczny wątek problematyki zaśmiecania lasów; do gubińskich lasów podrzucane są też śmieci przez gości zza Odry

 

Chłopcy są wyraźnie poruszeni znaleziskami koleżanek 

 

Michał Czabator rejestruje uprzątanie ostatnich śmieci, by po chwili …

 

 …udzielić telefonicznie wywiadu dla prasy. Pani Iwona Białek jest już po tym stresującym momencie.

 

Porządek w lesie, porządek przy wydawaniu grochówki…

 

… porządek również przy odbieraniu upominków. Krótko mówiąc: porządnie wychowane dzieci. Oby się nie zmieniały.

 

W czystym lesie nawet apetyt jest lepszy

 

Ostatnie chwile z fantastycznymi uczniami ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Gubinie

 

LAS po zakończeniu konferencji J