Archiwum aktualności Archiwum aktualności

Czy tylko sosna?

W dniach 8 - 10 czerwca br. w Łagowie Lubuskim odbyła się XVI Konferencja Naukowo-Dydaktyczna jednoimiennych Katedr Hodowli Lasu pt. „Lasy zielonogórskie – czy tylko sosna ?"

Sesje organizowane są corocznie przez Katedry Hodowli Lasu uczelni leśnych. XVI Konferencja została zorganizowana przez Katedrę Hodowli Lasu Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Sesja terenowa odbywała się na terenie Nadleśnictwa Świebodzin oraz Torzym a sesja referatowa odbyła się w malowniczym „OSW Leśnik" w Łagowie Lubuskim.

W konferencji uczestniczyli pracownicy naukowi zajmujący się genetyką i selekcją drzew leśnych z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Instytutu Badawczego Leśnictwa i Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Korniku oraz zastępcy nadleśniczych i specjaliści ds. hodowli lasu z nadleśnictw i pracownicy Wydziału Gospodarowania Ekosystemami z RDLP w Zielonej Górze.

 W sesji terenowej zaprezentowane zostały powierzchnie doświadczalne oraz obiekty nasienne:

          W Nadleśnictwie Torzym prezentowano wyniki badań na powierzchni doświadczalnej założonej w 1988 roku w drzewostanach sosnowych, na której realizowany jest program badawczy: „Ekologiczne podstawy gospodarki leśnej i kształtowania zdolności lasu do pełnienia wielostronnych funkcji".

Następnie prezentowana była powierzchnia proweniencyjna buka zwyczajnego oraz doświadczenie dla dębu bezszypułkowego w którym porównywany jest wzrost drzew pochodzących z różnych baz nasiennych.

          W Nadleśnictwie Świebodzin uczestnicy Konferencji zapoznali się z obiektami nasiennymi; WDN Dębu bezszypułkowego, WDN Buka zwyczajnego oraz z Plantacją nasienną Dębu bezszypułkowego.

Największe zainteresowanie wzbudziła Plantacja nasienna Dębu bezszypułkowego, na której szczepy po 12 latach wzrostu osiągnęły wysokość około 8-10 metrów co w roku urodzaju pozwala zebrać kilka ton wartościowych żołędzi.

W następnym dniu odbyła się sesja referatowa w której uczestniczył Dyrektor RDLP Leszek Banach.

Wygłoszono wiele interesujących referatów min. z ID PAN w Kórniku Prof. Władysław Chałupka – „Plantacje nasienne i ich prowadzenie", dr Daniel Chmura – „Rola plantacji nasiennych w hodowli selekcyjnej", z SGGW w Warszawie dr Henryk Szeligowski – „Hodowla dębu na siedliskach mezotroficznych", z UP w Poznaniu, Prof. Wł. Barzdajn – „Wyniki dębowego doświadczenia proweniencyjnego z 1995 roku w Nadleśnictwie Milicz"

          Podsumowując Konferencję prof. Władysław Barzdajn wyraził pogląd (poparty przez wszystkich uczestników), że spotkania pracowników Katedr Jednoimiennych ze służbami terenowymi powinny być kontynuowane dlatego, że służą one obopólnemu wzbogaceniu wiedzy oraz są doskonalą platformą wymiany doświadczeń i poglądów z zakresu szeroko pojętej hodowli lasu.

 

Opracowano w Wydziale

Gospodarowania Ekosystemami