Archiwum aktualności Archiwum aktualności

Konferencja - Biomasa leśna

Czym jest biomasa leśna? Jakie są i będą jej zasoby w przyszłości? Jak powinna być wykorzystana? I jaki jest wpływ jej wykorzystania na środowisko?

 Czym jest biomasa leśna? Jakie są i będą jej zasoby w przyszłości? Jak powinna być wykorzystana? I jaki jest wpływ jej wykorzystania na środowisko?

Odpowiedzi na te i wiele innych pytań uzyskają Państwo podczas konferencji pt.
„BIOMASA LEŚNA. Produkcja-Dystrybucja-Konsumpcja."
5-6 CZERWCA 2012 r. Łagów

Jest to pierwsza w Polsce konferencja poświęcona w pełni zagadnieniu biomasy leśnej.
Patronat Honorowy nad Konferencją objęli oraz swoją obecność potwierdzili : Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Środowiska, Marszałek Województwa Lubuskiego, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze.


Dwudniowy program konferencji obejmuje sześć paneli, podczas których będą Państwo mieli możliwość wysłuchania prelekcji tematycznych, obejrzenia praktycznego zobrazowania omawianych treści w ramach Case Study oraz co najważniejsze wymiany opinii i dyskusji podczas forum (3 godz.).

Konferencja pt.: BIOMASA LEŚNA. Produkcja – Dystrybucja – Konsumpcja, organizowana przez Forest Consulting Center ma na celu stworzenie pierwszego w Polsce otwartego forum wymiany wiedzy, opinii i doświadczenia w temacie gospodarczego wykorzystania biomasy leśnej. Dostarczenie fachowej wiedzy w zakresie prawa, ekonomii, ekologii, sposobów wykorzystania w przemyśle oraz krajowych zasobów biomasy leśnej pozwoli na postawienie jednolitego fundamentu dla budowaniu owocnej współpracy między zaproszonymi stronami reprezentującymi przemysł drzewny, energetykę odnawialną, producentów i dostawców biomasy leśnej, dystrybutorów maszyn do produkcji biomasy, organizacje zajmujące się ochroną przyrody, świat nauki oraz Lasy Państwowe.

Udział w konferencji jest odpłatny. Szczegóły u organizatora.