Archiwum aktualności Archiwum aktualności

Kształcimy umysły i serca

Od 12 czerwca 2009 r. Szkoła Podstawowa w Boczowie (gmina Torzym) nosi imię „Leśników Lubuskich”. Uroczystego poświęcenia szkolnego sztandaru oraz tablicy pamiątkowej dokonał wielki przyjaciel lubuskich leśników, ks. bp senior Adam Dyczkowski. Odsłonięcia tablicy pamiątkowej dokonał dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze, Pan Leszek Banach oraz Lubuski Wicekurator Oświaty, Pan Ferdynand Sańko.

„Kształcimy umysły i serca"

Od 12 czerwca 2009 r. Szkoła Podstawowa w Boczowie (gmina Torzym) nosi imię „Leśników Lubuskich". Uroczystego poświęcenia szkolnego sztandaru oraz tablicy pamiątkowej dokonał wielki przyjaciel lubuskich leśników, ks. bp senior Adam Dyczkowski. Odsłonięcia tablicy pamiątkowej dokonał dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze, Pan Leszek Banach oraz Lubuski Wicekurator Oświaty, Pan Ferdynand Sańko.

Nadanie imienia szkole było częścią obchodów 680 rocznicy istnienia Boczowa.
Ta całkowicie „oddolna" inicjatywa wyłoniła patrona szkoły spośród kilkudziesięciu propozycji. Przeszły one trzystopniową weryfikację na poziomie szkolnym i lokalnym. Kulminację tego procesu stanowiło demokratyczne referendum, w którym uczestniczyli uczniowie, pedagodzy, rodzice oraz lokalna społeczność.
Ceremonia poświęcenia sztandaru szkolnego miała miejsce w kościele pw. Matki Boskiej Królowej Polski w Boczowie. Wśród darów upamiętniających uroczystości znalazły się certyfikowane sadzonki dębu - potomka najstarszego w Polsce dębu „Chrobry", który rośnie na terenie Nadleśnictwa Szprotawa (RDLP w Zielonej Górze).


Przedstawiciele leśników lubuskich byli szczególnie dumni w momencie, gdy przed uroczystym ślubowaniem pocztu sztandarowego usłyszeli słowa z uchwały Rady Miasta Torzymia: „Solidna praca leśników lubuskich sprawia, że las pełni funkcje ochronne, produkcyjne i społeczne.

 

Leśnicy lubuscy dbają o zgodność biocenozy z biotopem. Chronią różnorodność biologiczną. To im zawdzięczamy istnienie na Ziemi Lubuskiej 1000 ha rezerwatów ścisłych, 1500 pomników przyrody oraz 70 pozycji gatunków chronionych. Leśnicy lubuscy kształtują wrażliwość i szacunek dla przyrody naszej Małej Ojczyzny… Uważamy, że Leśnicy Lubuscy będą godnym naśladowania patronem szkoły, w myśl łacińskiej sentencji verba docent, exempla trahunt (słowa uczą, przykłady pociągają)".


W uroczystościach brali udział lubuscy parlamentarzyści: Bożena Sławiak i Bogusław Wontor, nadleśniczy nadleśnictwa Torzym Michał Poklewski-Koziełł , radni powiatowi, burmistrzowie i sołtysi okolicznych miast i wsi, dyrektorzy gminnych placówek oświatowych, emerytowani nauczyciele boczowskiej szkoły, leśnicy itd. 
Po części oficjalnej zaproszeni goście podziwiali występy artystyczne podopiecznych z zaprzyjaźnionych szkół i przedszkoli.

Wydaje się, że tytułowe słowa ze szkolnego sztandaru mogą być szczególnego rodzaju mottem dla leśników zajmujących się edukacją leśną społeczeństwa.


Janusz Zawada
RDLP w Zielonej Górze