Archiwum aktualności Archiwum aktualności

Nowi nadleśniczowie!

Z dniem 1 marca 2012 roku, w wyniku rozstrzygnięcia postępowań konkursowych Dyrektor RDLP w Zielonej Górze powołał na stanowiska nadleśniczych: Nadleśnictwa Sulechów - Jarosława Pańczuka i Nadleśnictwa Nowa Sól – Artura Tararuja

Z dniem 1 marca 2012 roku, w wyniku rozstrzygnięcia postępowań konkursowych

Dyrektor RDLP w Zielonej Górze powołał na stanowiska nadleśniczych:

Nadleśnictwa Sulechów - Jarosława Pańczuka

Nadleśnictwa Nowa Sól – Artura Tararuja

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze Leszek

Banach ogłosił swoją decyzję o powołaniu nowych nadleśniczych na spotkaniu z

pracownikami nadleśnictw.

Sylwetki nowych nadleśniczych:

Jarosław Pańczuk
 

Urodził się 15 czerwca 1970 r. w Sierakowie. Absolwent Technikum Leśnego w Rogozińcu i Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Ścieżkę kariery zawodowej rozpoczął w  Nadleśnictwie Babimost w 1990 r. Pracował tutaj jako podleśniczy, leśniczy, inżynier nadzoru a ostatnio jako zastępca nadleśniczego. 6 lat przepracował na stanowisku zastępcy nadleśniczego Nadleśnictwa Sława Śląska. W 2009 r. na Wydziale Leśnym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu ukończył studia podyplomowe w zakresie organizacji i zarządzania  w gospodarstwie leśnym.

Artur Tararuj
Urodził się 25 maja 1971 roku w Szprotawie. W 1995 roku uzyskał  tytuł magistra inżyniera leśnictwa na Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.  Trzy lata później na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu  ukończył Studia Podyplomowe w zakresie: zarządzanie kadrami i gospodarka finansowa przedsiębiorstw.
Ponad 10 lat  (od 1998 do 2009 roku) pracował w Nadleśnictwie Szprotawa jako starszy specjalista ds. użytkowania lasu.
Od sierpnia 2009 roku zatrudniony jako zastępca nadleśniczego w Nadleśnictwie Nowa Sól, gdzie ostatnio również pełnił obowiązki nadleśniczego.

Nowym nadleśniczym życzymy wielu sukcesów i powodzenia w pracy na tym stanowisku.

fot.z archiwum Nadleśnictw Sulechów i Nowa Sól