Archiwum aktualności Archiwum aktualności

Odkryte leśne tajemnice!

O roli wody w przyrodzie oraz sposobie, w jaki lasy i drzewa podtrzymują równowagę ekologiczną i zaopatrują naszą planetę w świeżą wodę potrzebną do życia rozmawialiśmy z gośćmi Centrum Przyrodniczego podczas Światowego Dnia Wody

Czysta woda jest jednym z naszych najważniejszych zasobów na Ziemi. Ale skąd się ona bierze?

Jeżeli podczas wyprawy wybierzemy się drogą w górę płynącego strumienia, najprawdopodobniej dotrzemy do miejsca, gdzie wkroczymy w leśną przyrodę - miejsce, w którym rośnie las. Drzewa odgrywają bowiem bardzo ważną rolę w całym procesie gospodarowania wodą. Istnieje ścisła zależność w relacji między lasem a jakością wód, ich zasobami i następującymi zmianami klimatycznymi. Las ma nie tylko wpływ na to, gdzie i ile wody spadnie, ale również w środowisku leśnym ma miejsce najlepsza i najtańsza metoda filtracji i oczyszczania wody. Człowiek nie jest w stanie zrobić tego tak dobrze i w tak tani sposób, jak robi to przyroda.  

 

Źródło: FAO, Lasy Państwowe

Lasy pełne życia dzięki wodzie.

Wypełniające się wodą leśne oczka i sezonowe rozlewiska szybko stają się oazą bioróżnorodności. Bardzo chętnie w sezonie lęgowym pojawiają się tam ptaki, nie brakuje wielu gatunków płazów i gadów, zaczynają kwitnąć kwiaty, a wiele zwierząt znajduje w tych miejscach schronienie, miejsce do żerowania i odpoczynku.

Lasy są głównym miejscem, gdzie woda w naturalny sposób jest retencjonowana. Polska obecnie zajmuje przedostatnie miejsce w Europie pod względem ilości wody przypadającej na jednego mieszkańca.  Taki stan rzeczy obliguje do polepszania warunków hydrologicznych. Jest to  duże wyzwanie dla Lasów Państwowych zarządzających 1/3 powierzchni kraju.

Gospodarowanie zasobami leśnymi jest jednym z najważniejszych zadań współczesnej cywilizacji. Ogromny wpływ na taki stan rzeczy ma ocieplający się klimat oraz niewątpliwy udział człowieka w kreowaniu warunków hydrologicznych. Dlatego Lasy Państwowe od ponad 20 lat realizują inwestycje związane z retencjonowaniem wody. Podejmowane działania przyniosły wymierne korzyści w postaci zwiększenia zasobności siedlisk leśnych w wodę oraz odtworzenia zdegradowanych ekosystemów wodno-błotnych.

Dbaj o las i zapamiętaj, że chroniąc lasy – chronisz naszą czystą wodę.

Więcej informacji o leśnych atrakcjach i tajemnicach w Centrum Przyrodniczym na stronie Radia Zielona Góra