Archiwum aktualności Archiwum aktualności

Potomkowie najgrubszego dębu "Napoleon" oraz najstarszego dębu "Chrobry" rosną w Ogrodzie Botanicznym

Z okazji 90-tej rocznicy powstania Lasów Państwowych i 114 zjazdu Polskiego Towarzystwa Leśnego, 3 września 2014 r. w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyło się uroczyste sadzenie dwóch drzewek, potomków pomników przyrody - Dębu Napoleona oraz Dębu Chrobrego.

Dąb Chrobry jest najstarszym dębem w Polsce rosnącym w gminie Szprotawa. Dąb Napoleon był z kolei najgrubszym w Polsce drzewem tego gatunku rosnącym w okolicach Zielonej Góry na terenie gminy Zabór. Dąb ten został spalony w roku 2010 w akcie bezmyślnego wandalizmu.

W uroczystości wzięli udział delegaci 114 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Leśnego, którym patronował Przewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Leśnego prof. Andrzej Grzywacz, przedstawiciele Uniwersytetu Zielonogórskiego prodziekan prof. Wojciech Strzyżewski, i dziekan prof. Leszek Jerzak, Prezydent Miasta Zielona Góra Janusz Kubicki, przedstawiciel Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim Stanisław Bąkowski, Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze Pani Alicja Makarska, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze Leszek Banach, oraz członkowie Rady Programowej Ogrodu Botanicznego.

Zielonogórscy leśnicy co roku wysadzają ponad 30 mln sadzonek różnych gatunków drzew i krzewów na uprawy leśne o powierzchni 3500 ha w tym ok. 20 mln sadzonek stanowi sosna zwyczajna – królowa tutejszych lasów.

Zasadzone 3 września drzewka będą upamiętniać 90 rocznicę powstania Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz 114 Zjazd Delegatów Oddziałów Polskiego Towarzystwa Leśnego. Dęby te to potomkowie wielkich pomników przyrody odznaczających się długowiecznością, trwałością i odpornością na wiele ciężkich prób czasu. Zasadzone dęby, będą rosły jako symbol dbałości i odpowiedzialności jaką Lasy Państwowe kierują się gospodarując lasami – naszym wspólnym dobrem narodowym i jednocześnie jako symbol ciągłości pokoleń mieszkańców tych terenów. Jest to znaczące wydarzenie dotyczące zielonogórskiego leśnictwa i ważne przedsięwzięcie dla Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze, Województwa Lubuskiego i Miasta Zielona Góra.

Uroczystość miała charakter symboliczny, ukazujący trud pracy polskich leśników wkładany w powszechną ochronę lasów, trwałość utrzymania, powiększania zasobów leśnych oraz ciągłość zrównoważonego wykorzystywania wszystkich funkcji lasów. Wydarzenie to jest także dowodem poszanowania walorów otaczającego nas świata przyrody, odpowiedzialności wobec następnych pokoleń za to wielkie, materialne i historyczne dziedzictwo.