Archiwum aktualności Archiwum aktualności

Przed czym leśnicy chronią las?

Aktualne zagrożenia drzewostanów sosnowych na terenie RDLP w Zielonej Górze

Od ubiegłego roku obserwujemy w lasach zielonogórskich nasilone osłabienie starszych drzewostanów sosnowych. Objawia się to w wielu miejscach stopniowym przebarwianiem koron drzew, szczególnie na żyźniejszych siedliskach. Często zjawisku temu towarzyszy występowanie jemioły.

Fot: Sosna zasiedlona przez jemiołę

Za główna przyczynę, która zainicjowała zjawisko, powszechnie uznaje się spadek poziomu wód gruntowych, po słabych opadach w latach 2014-2015 i brak pokrywy śnieżnej.

Obserwacja ściętych egzemplarzy usychających drzew wykazywała najczęściej:

- powszechne porażenie przez grzyb Sphaeropsis sapinea, cechujące się wyciekami żywicy oraz owocnikowaniem w postaci czarnych pyknidiów.

FOT: Czarne pyknidia

Obecnie trwa usuwanie porażonych drzew oraz prowadzona jest permanentna obserwacja kondycji drzewostanów sosnowych. Największą skalę problem przybrał w nadleśnictwach: Świebodzin, Torzym, Cybinka, Sława Śląska i Babimost, gdzie zarejestrowano łącznie około 650 ha osłabionych drzewostanów w wyniku suszy.

Wydaje się, że zjawisko powyższe jest przejściowe i nie spowoduje większych perturbacji, tym bardziej że sosna jest gatunkiem bardzo plastycznym. Ponadto przyroda szybko nadrabia zaległości jeśli chodzi o opady – od początku br. (styczeń do kwietnia) spadło więcej opadów niż w analogicznych okresach ostatnich ponad 20 lat !

W 2016 roku będzie ograniczana populacja barczatki sosnówki (szkodnik pierwotny żerujący na sośnie) na powierzchni 80 ha przy użyciu sprzętu lotniczego.

 

Autor:  Piotr Nietopiel