Archiwum aktualności Archiwum aktualności

Seminarium dla leśniczych szkółkarzy i hodowców

W dniach 29 lutego i 1 marca 2016 r. odbyło się seminarium szkółkarsko-hodowlane zorganizowane przez Wydział Gospodarowania Ekosystemami RDLP w Zielonej Górze.

Szkolenia dla leśniczych szkółkarzy i specjalistów ds. hodowli lasu odbywają się każdego roku. Poza realizacją zaplanowanego na dany rok programu szkoleniowego
i omówieniem bieżących problemów dotyczących szkółkarstwa i hodowli lasu, spotkania te mają na celu umożliwienie wymiany doświadczeń zawodowych oraz dzielenie się wiedzą i pomysłami pomiędzy leśnikami szkółkarzami i hodowcami z terenu całej RDLP
w Zielonej Górze.

Pierwszy - kameralny dzień szkolenia zaplanowano w Łagowie Lubuskim. Głównym tematem spotkania były zmiany w przepisach dotyczących regionalizacji nasiennej. Szkolenie w tym zakresie zorganizował ORWLP w Bedoniu, a wykłady przeprowadził Pan Krzysztof Supruniuk z BNL.

Pan Radosław Cieślak – przedstawiciel Zespołu Ochrony Lasu w Łopuchówku przedstawił zagrożenia ze strony patogena Sphaeropsis sapinea, atakującego drzewostany sosnowe osłabione na skutek występujących w ostatnich latach specyficznych warunków atmosferycznych.

Pracownicy Pracowni Gleboznawstwa i Fitopatologii przy Nadleśnictwie Zielona Góra przedstawili zagadnienia związane z działalnością Pracowni. Elżbieta Bałęczna omówiła zagrożenia ze strony patogenów grzybowych i organizmów szkodliwych występujących
w ostatnich latach na szkółkach. Janusz Bazarnik zaprezentował problematykę właściwości gleb i nawożenia na szkółkach RDLP w Zielonej Górze.

W drugim dniu szkolenia uczestnicy mieli okazję gościć na terenie Nadleśnictwa Krzystkowice. Nadleśniczy, Pan Andrzej Staniszewski powitał gości na salce konferencyjnej w siedzibie Nadleśnictwa, gdzie odbyła się kameralna część spotkania. Przedstawiono prezentacje dotyczące ogólnej charakterystyki Nadleśnictwa oraz szkółki leśnej w Tucholi,
a także zaprezentowano założenia nowego Regionalnego Programu Rozwoju Szkółkarstwa
na lata 2016-2025.

Część terenowa szkolenia w całości odbyła się na terenie szkółki leśnej w Tucholi. Leśniczy szkółkarz, Pan Piotr Droszczak zaprezentował obiekt uczestnikom seminarium. Hodowcy
i szkółkarze z zainteresowaniem oglądali kwatery, bazę sprzętową i zakończone inwestycje
na szkółce.

Dziękując Nadleśnictwu Krzystkowice za pomoc w zorganizowaniu szkolenia oraz gościnę gratulujemy wysokiej jakości produkcji szkółkarskiej i wzorowego zagospodarowania szkółki.