Archiwum aktualności Archiwum aktualności

Spotkanie z ciekawym człowiekiem

Podczas narady nadleśniczych RDLP w Zielonej Górze głos zajął zielonogórski poseł PSL i były marszałek Sejmu Józef Zych - podkreślił wagę lubuskich lasów dla lokalnego społeczeństwa, uznając je za dobro wspólne i dziedzictwo narodowe.

7 czerwca br. biuro RDLP w Zielonej Górze odwiedził były marszałek i wicemarszałek sejmu, prawnik i polityk, poseł na Sejm nieprzerwanie od 1989 roku, obecny poseł PSL pochodzący z Zielonej Góry - Józef Zych. Pan poseł piastuje również funkcję przewodniczącego komisji ds. kontroli państwowej; jest też wiceprzewodniczącym nadzwyczajnej komisji ds. zmian w kodyfikacjach. Z inicjatywy Pana posła doszło do spotkania z lubuskimi leśnikami w związku z trwającymi pracami legislacyjnymi nad ustawą zasadniczą w części dotyczącej statusu Lasów Państwowych.
Podczas swojego wystąpienia poseł podkreślił wagę kwestii związanych z ochroną państwowej własności lasów Skarbu Państwa i możliwą jej realizacją w postaci zapisów konstytucyjnych. W sposób szczególnie wyraźny odniósł się do prawnego i ustawowego uregulowania możliwości zmiany państwowej własności lasów - które to są zupełnie różnie oceniane przez grupy polityczne i społeczne. Pan poseł podkreślił wagę zasadniczych konstytucyjnych zapisów, które tworzą „ducha" prawa – poza ramy którego nie jest możliwe ustanowienie prawa niższej rangi.

Podczas spotkania dyskutowano również na tematy regionalne, między innymi o kondycji firm zielonogórskich oraz omawiano bieżące problemy miasta i regionu.

Szczególne zainteresowanie wzbudziła „opowieść" Pana posła o historii tworzenia podwalin prawa III Rzeczypospolitej - w tym – rola, jaką odegrał w tworzeniu relacji prawnych Państwo  Kościół. W ramach tych prac poseł Zych pełnił funkcję swoistego łącznika z Watykanem. Opowiedział w sposób szczególnie barwny o spotkaniach z Papieżem Janem Pawłem II i niesamowitych przeżyciach, które towarzyszyły mu podczas tych audiencji, a które opisał w swojej książce pt. „13 błogosławieństw". Przywoływał wspomnienia, w których widzi Papieża jako polityka, patriotę i człowieka walczącego o prawa człowieka.
Na zakończenie spotkania Pan Józef Zych oraz Dyrektor Leszek Banach wymienili uścisk dłoni, w ślad za którym nastąpiło wręczenie publikacji jubileuszowej 90-lecia Lasów Państwowych dla gościa. Poseł Józef Zych podarował Panu Dyrektorowi Banachowi publikację własnego autorstwa pt. „13 błogosławieństw. Moje spotkania ze świętym Janem Pawłem II".
 

Tekst i fot. O.Ciemnoczołowska