Archiwum aktualności Archiwum aktualności

Studium Podyplomowe „Dotacje europejskie dla leśnictwa w latach 2009-2013”

Dziekan Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zaprasza do udziału w Studium Podyplomowym „Dotacje europejskie dla leśnictwa w latach 2009-2013".

 

Dziekan Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zaprasza do udziału w Studium Podyplomowym „Dotacje europejskie dla leśnictwa w latach 2009-2013".

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z aktualną wiedzą na temat możliwości pozyskiwania środków europejskich oraz krajowych środków pomocowych dla sektora leśnego, oraz nabycie praktycznych umiejętności wypełniania wniosków o dofinansowanie projektów z aktualnie dostępnych dla leśnictwa programów operacyjnych Unii Europejskiej.

Studia adresowane są do osób pracujących w nadleśnictwach, regionalnych dyrekcjach Lasów Państwowych, Biurach Urządzania Lasu, Parkach Narodowych, Parkach Krajobrazowych, jednostkach samorządów terytorialnych i innych jednostkach związanych z leśnictwem. Studium pozwoli nabyć umiejętności skutecznego aplikowania po środki europejskie oraz prowadzenia i rozliczania projektów na wsparcie szeroko rozumianego leśnictwa. Każdy uczestnik, w ramach pracy dyplomowej we współpracy z promotorem, przygotuje wniosek o dofinansowanie wybranego przedsięwzięcia.

Wysoki poziom Studium gwarantuje zespół wykładowców reprezentujących środowiska naukowe, instytucje przydzielające dotacje, oraz jednostki realizujące najlepsze projekty. Wykładowcy pochodzą m.in. z następujących instytucji: Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Gdański, Instytut Badawczy Leśnictwa, Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Poznaniu, Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody Salamandra, Agencja Rozwoju Innowacji we Wrocławiu, Leśne Centrum Doradztwa Europejskiego, Nadleśnictwo Świeradów, Nadleśnictwo Łopuchówko.

Absolwenci Studium Podyplomowego „Dotacje europejskie dla leśnictwa w latach 2009-2013" otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Zgłoszenia na Studium odbywają się poprzez Internet za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie: www.up.poznan.pl/dotacje/. Na stronie tej znajdują się, na bieżąco aktualizowane, szczegółowe informacje dotyczące Studium Podyplomowego.

Liczba miejsc jest ograniczona, a o przyjęciu na Studium będzie decydowała kolejność zgłoszeń.


prof. dr hab. Roman Gornowicz
Dziekan Wydziału Leśnego
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu