Archiwum aktualności Archiwum aktualności

Święto Lasu – leśnicy co roku sadzą 500 milionów drzew

Leśnicy w całym kraju kończą odnawianie polskich lasów gigantyczną ilością 500 milionów sadzonek różnych gatunków drzew. W tym roku liczba zasadzonych drzew w zielonogórskiej dyrekcji to ponad 30 milionów.

Leśnicy w całym kraju kończą odnawianie polskich lasów gigantyczną ilością 500 milionów sadzonek różnych gatunków drzew. W tym roku liczba zasadzonych drzew w zielonogórskiej dyrekcji to ponad 30 milionów. Doceniając wysiłek leśników w dzieło zwiększania lesistości kraju, prezydent Bronisław Komorowski objął swym honorowym patronatem obchody tegorocznego ogólnopolskiego Święta Lasu. Przyjęta formuła święta nawiązuje do jej historycznej postaci. Pierwsze obchody Święta Lasu odbyły się na terenie całego kraju 29 kwietnia 1933 r. pod patronatem prezydenta RP, Ignacego Mościckiego.

 

 Tegoroczna ogólnopolska inauguracja święta z udziałem prezydenta Komorowskiego, miała miejsce 20 kwietnia na terenie Nadleśnictwa Niepołomice. Poszczególne dyrekcje, a nawet nadleśnictwa organizowały obchody na przestrzeni kilkunastu dni. Konkretne terminy ze względu na wyjątkowo długo utrzymujące się zimowe warunki były często przesuwane. Wynikało to z faktu, że wszak najważniejszym momentem obchodów miało być właśnie sadzenie lasu. 
 

Nasze regionalne obchody odbyły się 26 kwietnia na terenie Nadleśnictwa Babimost.
Z udziałem zaproszonych gości reprezentujących współpracujące instytucje i organizacje posadziliśmy 20 sadzonek cisa. Były to sadzonki szczególne - wyhodowane z nasion poświęconych przez papieża Benedykta XVI. Na innej pozycji posadziliśmy ponad 1000 sztuk sosny. Goście - oprócz satysfakcji z osobistego zazieleniania kraju - zapoznani zostali z ciekawymi aspektami pracy leśnika, dowiedzieli się, czym różni się odnawianie lasu od zalesiania, obejrzeli wyremontowane drogi leśne, a z dostrzegalni przeciwpożarowej cieszyli oczy zielonym morzem zielonogórskich lasów.


 „Przywitanie" – tradycyjny motyw w wykonaniu sygnalistów, uczniów z Technikum Leśnego w Rogozińcu  


 Sprzęt przygotowany do sadzenia


 Pierwszego cisa sadzą: Alina Jągowska, z-ca dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych woj.lubuskiego oraz Leszek Banach, dyrektor RDLP w Zielonej Górze.


 Miejscowy leśniczy Jarosław Hamczyk instruuje jak odmierzać odległość pomiędzy sadzonkami, wykorzystując kolorowe oklejki na kosturze.


 Leśniczy szkółkarz Rafał Rzeszuto ma zacięcie pedagogiczne. Tłumaczy księdzu Eugeniuszowi Jankiewiczowi dlaczego dla przyszłości sadzonego lasu najważniejszy jest system korzeniowy tych maleńkich jeszcze sadzonek. W tle przysłuchuje się redaktor Eugeniusz Kurzawa.


 Nadleśniczy Sławomir Majsner (drugi z lewej) podkreśla, że skuteczny system ochrony przeciwpożarowej lasów zależy od dobrej obserwacji terenu, niezawodnej łączności, stanu dróg leśnych i doświadczonych pracowników


 Wejście na szczyt dostrzegalni wymaga pokonania 182 stopni wijących się wokół pojedynczego masztu. Przy silnym wietrze mało kto nie ma z tym problemów.

 
 Widok z ok.25 metrów; pozostało jeszcze do pokonania 8 metrów

 

Link do materiału na łamach Gazety Lubuskiej http://www.gazetalubuska.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20130426/POWIAT28/130429571

W tegoroczne obchody wpisało się również realizowane od kilku lat sadzenie lasu przez pracowników urzędu regionalnej dyrekcji. Awizowany w naszych aktualnościach termin tego sadzenia wyznaczony na 21 marca związany był z faktem, iż ONZ właśnie ten dzień uczynił Międzynarodowym Dniem Lasów. Pomijając kwestie tegorocznej zimy, należy podkreślić, że nie jest to jednak dobry termin do planowania jakichkolwiek przedsięwzięć terenowych. Tym bardziej, że chcemy, aby często zapraszane do sadzenia lasu dzieci i młodzież, zapamiętały ten dzień na długo. W przyszłości będą o tym opowiadały swym dzieciom i wnukom z EMOCJAMI pozytywnymi lub nie.
Na marginesie - pracownicy RDLP w Zielonej Górze posadzili 19 kwietnia ok. 2000 sadzonek sosny na powierzchni ok. 1/5 hektara w Leśnictwie Krzystkowice (Nadleśnictwo Krzystkowice).


 Ryszard Sawiak jednoznacznie wskazuje pod czyj kostur (stosowana jest też forma: kosztur) posadzono najwięcej sadzonek

Przy tej okazji wspomnieć należy o wielu inicjatywach nadleśnictw związanych z mniej lub bardziej oficjalnymi obchodami Święta Lasu na swoim terenie. Z pewnością warto zajrzeć np. na podstronę Nadleśnictwa Sulechów
http://www.zielonagora.lasy.gov.pl/web/1226273
Uczestnicy sadzenia, dzięki pamiątkowemu kamieniowi z okolicznościową inskrypcją, łatwo odnajdą w przyszłości las, który w pocie czoła sadzili. Nie dadzą mu zrobić krzywdy, a poza tym, jak czytamy na stronie nadleśnictwa …. Wbrew pozorom nie jest łatwo uformować odpowiedniego kształtu szparkę i umieścić w niej sadzonkę - nie za płytko, nie za głęboko i we właściwym położeniu. O takich chwilach się nie zapomina !

Tekst i podpisy pod foto: Janusz Zawada
Foto: Jerzy Kołpowski, Piotr Gryglicki, Janusz Zawada

 


Lasy Państwowe – Zapraszamy, aktualne dziś i w przyszłości

 Nadleśniczy Jarosław Pańczuk musi szybko (zanim nie przeschnie system korzeniowy) wytłumaczyć dlaczego tak ważne jest prawidłowe ułożenie korzeni w szparce
____________________________________________________________

Odnawianie lasu jest to wprowadzanie nowych pokoleń lasu w miejsce dotychczasowych drzewostanów usuniętych na skutek planowego użytkowania lub zniszczonych przez klęski żywiołowe, np. pożar, wiatry, powódź.
Zalesienia natomiast dotyczą powierzchni, gdzie wcześniej lasu nie było, np. nieużytków, gruntów rolnych. Wprowadzając tam sadzonki drzew zwiększamy lesistość kraju.

W zielonogórskiej dyrekcji LP jest ona najwyższa w kraju i wynosi 49 %. Obecnie w Polsce lesistość wynosi ponad 29 % . Podstawą prac zalesieniowych w Polsce jest Krajowy Program Zwiększania Lesistości opracowany w 1995 r.

Powierzchnia leśna pozbawiona drzewostanu na skutek użytkowania lub klęski żywiołowej jest odnawiana zgodnie z zapisami Ustawy o lasach w okresie do 5 lat.
W warunkach naszej Dyrekcji najczęściej następuje to po 2 latach.

Nasadzenia prowadzone są także w miejscach, gdzie drzewostan już rośnie; pod jego okapem, w monokulturach sosnowych wprowadzane są głównie gatunki liściaste, by wzbogacić biocenozę, zwiększyć różnorodność biologiczną, a także wzbogacić strukturę – budowę pionową drzewostanu, wprowadzając drugie piętro drzewostanu.

W tym roku na terenie zielonogórskiej Dyrekcji Lasów Państwowych powierzchnia odnowień i zalesień wyniesie ok. 3700 ha, co oznacza wysadzenie ok. 30 milionów młodych drzewek. Będą to różne gatunki drzew w zależności od miejsc, gdzie będą wsadzane: sosny, brzozy, dęby , buki, modrzewie, olsze, klony i w mniejszych ilościach inne gatunki.
Będą sadzone na powierzchniach odnowieniowych zgodnie ze szczegółowym planem sporządzanym przez leśniczego. Plan ten uwzględnia wymagania siedliskowe poszczególnych gatunków(chodzi tu o rodzaj gleby, wilgotność, mikroklimat, wymagania świetlne), dynamikę wzrostu.
Skład gatunkowy uprawy, formy zmieszania gatunków, ilość sadzonek są tak określane, by sadzonki miały optymalne warunki rozwoju.

Gatunki liściaste są chętnie zgryzane przez zwierzynę i dlatego często należy je dodatkowo ochraniać poprzez grodzenie lub inne zabezpieczenia (osłonki, repelenty).

Sadzonki do odnowień i zalesień produkowane są na szkółkach leśnych. Są to swoiste „fabryki sadzonek" Wyhodowane tam z nasion sadzonki z reguły jedno i dwuletnie trafiają do nasadzeń w lesie. Nasiona do produkcji sadzonek pochodzą z wyselekcjonowanych drzewostanów, rodzimego pochodzenia. W Siedlisku koło Nowej Soli znajduje się wyłuszczarnia nasion, gdzie uwalnia się z szyszek nasionka drzew iglastych, a także przechowuje nasiona różnych gatunków drzew. W zielonogórskiej dyrekcji produkcja sadzonek odbywa się w 16 szkółkach na powierzchni ok. 120 ha.
Szkółki naszej dyrekcji zajmują się produkcją przede wszystkim rodzimych gatunków lasotwórczych, wysadzanych w lesie. Gatunki ozdobne występują w produkcji sporadycznie.

Barbara Świder

__________________________________________________________________________________________
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe to największa w Unii Europejskiej organizacja zarządzająca lasami należącymi do Skarbu Państwa. Gospodaruje na niemal jednej trzeciej powierzchni Polski – części szczególnie cennej, bo rosną na niej lasy. Co ważniejsze, części systematycznie powiększającej się, gdyż dzięki staraniom leśników lasów przybywa.
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, istnieje od 1924 roku, gospodaruje na powierzchni prawie 7,6 mln. Organizacja Lasów Państwowych, doskonalona przez dziesięciolecia, opiera się na zasadzie samofinansowania. Dzięki temu Lasy nie korzystają
z pieniędzy podatników. W postaci różnego rodzaju podatków zasilają budżet Państwa oraz budżety lokalne kwotą ponad 2 mld zł. Leśne jednostki działają na szczeblu ogólnokrajowym, regionalnym i lokalnym. Pracuje w nich łącznie ponad 25 tys. osób.

Lasy w Polsce
Polska jest w europejskiej czołówce, jeśli chodzi o powierzchnię lasów. Zajmując 29,2 proc. terytorium kraju, rosną na obszarze ponad 9,1 mln ha z czego prawie 7,6 mln ha zarządzane jest przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe. Jako kraj znajdujemy się w grupie krajów o największej powierzchni lasów w regionie, po Francji, Niemczech i Ukrainie.
Struktura własnościowa lasów w Polsce przedstawia się następująco:
- publiczne to Państwowe Gospodarstwo Leśne LP 77,4 %, Parki Narodowe 2,0 %, inne skarbu państwa 0,9%, gminne 1 %,
- niepubliczne to własność prywatna oraz lokalnych wspólnot, łącznie 18,7 %,

opr. Na podst. mat. CILP: Janusz Zawada