Archiwum aktualności Archiwum aktualności

Targi EKO – LAS 2014 zakończone

Targi Gospodarki Leśnej, Przemysłu Drzewnego i Ochrony Środowiska EKO – LAS to największe wydarzenie branży leśnej w Europie – ze względu na prezentowane podczas ich trwania innowacje i nowości techniczne czy zaawansowane technologie, jest ono stawiane na równi z takimi wystawami jak Elmia Wood w Szwecji czy KWF w Niemczech.

W dniach 4 – 6 września br. w Mostkach k. Świebodzina odbyła się  XIV edycja Targów EKO – LAS (po raz trzeci na terenie RDLP w Zielonej Górze). Na powierzchni ponad 57 tys. m2 zaprezentowało się 150 wystawców reprezentujących 10 państw europejskich. W ciągu 3 dni ekspozycje targowe zwiedziło ponad 7 500 gości z Polski i zagranicy  – kolejna odsłona Targów EKO – LAS już za 2 lata w Janowie Lubelskim.

        Oficjalnego otwarcia Targów EKO – LAS 2014 dokonali Andrzej Byrt, prezes zarządu Międzynarodowych Targów Poznańskich, Adam Wasiak, Dyrektor Generalny Lasów Państwowych oraz Piotr Otawski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska i Główny Konserwator Przyrody. Dyrektor Generalny LP w swym słowie wstępnym nawiązał do faktu ciągle zwiększającej się powierzchni obszarów leśnych w Polsce i potrzeby rozwoju gospodarki leśnej poprzez wykorzystywanie nowoczesnych technik przy pozyskiwaniu zdrowego surowca drzewnego. Piotr Otawski zaznaczył z kolei, że gospodarka leśna powinna współgrać i współistnieć z ochroną środowiska naturalnego oraz potrzebami społeczeństwa w zakresie turystyki uprawianej przecież przede wszystkim w lasach publicznych zarządzanych przez LP.

            Zgodnie z formułą Targów pracę maszyn leśnych można było obserwować w terenie, w naturalnych warunkach kompleksu leśnego. Ekspozycje pełne były nowoczesnych urządzeń i sprzętów leśnych. Odwiedzający Targi mogli uczestniczyć w wielu spotkaniach i wykładach poświęconych branży leśno-drzewnej oraz podziwiać zmagania zawodników pierwszych w Polsce zawodów operatorów forwarderów.

Relacje z zawodów na stronach www:

https://www.youtube.com/watch?v=MzfHhgbtuyQ

http://www.drwal.net.pl/Final_mistrzostw_polski_operatorow_forwarderow_2014,strona-2448.html#

            Równolegle, 3 września, rozpoczął się również 114 Zjazd Polskiego Towarzystwa Leśnego. Sesję naukową pt. „Perspektywy rozwoju gospodarki leśnej" otworzył przewodniczący Zarządu Głównego PTL, prof. Andrzej Grzywacz.

            Podczas Zjazdu delegaci oddziałów, a także goście Targów EKO – LAS uczestniczyli w panelach dyskusyjnych dotyczących następujących tematów:

1.    Stan i perspektywy mechanizacji prac leśnych.

2.    Nowoczesne technologie pozyskiwania biomasy leśnej do celów energetycznych.

3.    Niedrzewne czy uboczne użytkowanie lasu?

4.    Pozyskiwanie drewna a środowisko.

5.    Problemy organizacyjne, społeczne i ekonomiczne pozyskiwania drewna.

6.    Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze – stan, problemy, perspektywy.

            Po raz siódmy już Targom towarzyszyło Forum Leśne „Człowiek – Las – Drewno". Forum, które odbyło się 5 września, było doskonałą platformą wymiany doświadczeń i wiedzy osób związanych z leśnictwem. Tematyka wystąpień dotyczyła głównie organizacyjnych aspektów pracy w lesie, nowoczesnych metod zarządzania wdrażanych w Lasach Państwowych, rozwoju zaawansowanych technologii czy problemów sektora usług leśnych. Pieczę nad przebiegiem Forum, które było jednym z czołowych wydarzeń Targów EKO – LAS, sprawował Pan Jerzy Flisykowski, przewodniczący Wielkopolskiego Oddziału PTL.

            Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy Lasów Państwowych w Bedoniu zaprezentował pokazy pod hasłem „Bezpieczeństwo i jakość", podczas których prezentowano metody oceny jakościowej drewna, omawiano wady drewna, a także ich wpływ na wartość surowca. Ponadto na stoisku OR-W LP odbyły się pokazy udzielania pierwszej pomocy w symulowanej sytuacji wypadku przy pracach leśnych. 

            Podczas Targów przyznano tradycyjną Nagrodę MTP, medal Acanthus Aureus, przyznawany za stworzenie stoiska wystawienniczego, którego rozwiązania architektoniczne i graficzne sprzyjają realizacji strategii marketingowej oraz wspomagają kształtowanie pozytywnego wizerunku firmy. W tym roku medalem Acanthus Aureus wyróżniono stoisko Lasów Państwowych – nagrodę wręczono Nadleśniczemu Nadleśnictwa Świebodzin.

            XIV edycja Targów EKO – LAS była rekordowa pod względem ilości wystawców i osób zwiedzających. Po raz trzeci Targi zorganizowane zostały na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze. Kolejna edycja Targów na terenie Nadleśnictwa Świebodzin odbędzie się za 4 lata.