Archiwum aktualności Archiwum aktualności

Wiosna - czas odnowień!

W tym roku na terenie zielonogórskiej dyrekcji posadzonych zostanie ok. 30 mln sadzonek rodzimych drzew i krzewów leśnych na powierzchni ok. 3500 ha.

Wiosna to czas intensywnych prac związanych z odnowieniem lasu. Na powierzchniach, gdzie usunięto dojrzały do wyrębu las, sadzi się nowe pokolenie drzew leśnych. Na wybranych powierzchniach posadzone będą także sadzonki pod okapem istniejącego drzewostanu, w celu podniesienia jego produkcyjności i wzbogacenia różnorodności biologicznej.

Do określonych warunków siedliskowych dobierane są odpowiednie gatunki drzew, tak by stworzyć im optymalne warunki wzrostu.

W warunkach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze, gdzie w przewadze dysponujemy glebami słabej jakości i ze znacznym deficytem wody w glebie duże znaczenie ma sprawna organizacja pracy, by w jak najkrótszym czasie wykonać nasadzenia i wykorzystać wilgoć nagromadzoną przez zimę w glebie oraz wiosenne opady deszczu.

W 2015 roku na terenie naszej dyrekcji posadzonych zostanie ok. 30 mln sadzonek rodzimych drzew i krzewów leśnych na powierzchni ok. 3500 ha.

W lasach Nadleśnictwa Gubin i Lubsko założono dwie wyjątkowe uprawy, na których testowane będzie potomstwo najlepszych drzew sosny, tzw. matecznych, wybranych na postawie kryteriów żywotności, zdrowotności, cech wzrostowych, właściwego pokroju i jakości technicznej. Na tych uprawach oceniana będzie wartość genetyczna i hodowlana testowanego potomstwa. Opiekę naukową nad naszymi uprawami sprawuje Instytut Badawczy Leśnictwa i Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

Zdjęcia i tekst : Barbara Świder