Asset Publisher Asset Publisher

Dyżurny weekend

Nie wszyscy mogli korzystać z dobrodziejstwa długiego weekendu majowego. Lekarze, strażacy, policjanci ale również....  leśnicy pełnili w tym czasie służbę. W każdym nadleśnictwie zielonogórskiej dyrekcji dyżurują przeszkoleni pracownicy, odpowiedzialni za ochronę lasów przed pożarami. Dodatkowo na 65 dostrzegalniach prowadzona jest stała obserwacja terenów leśnych. Do każdego niepokojącego dymu natychmiast wysyłany jest pojazd rozpoznawczy nadleśnictwa, wyposażony w sprzęt gaśniczy.

Ford Ranger. Fot.M.Cieślik

W tym roku aż 16 z 20 nadleśnictw wymieni flotę aut patrolowo-gaśniczych. Nowe pojazdy zakupiono dzięki współfinansowaniu ze środków UE.  

O tym, jak bardzo ten zakup był potrzebny świadczy fakt, że w tym roku zielonogórskie lasy płonęły już 42 razy. Spłonęło 14,83 ha. Pierwszy tegoroczny pożar miał miejsce 16 lutego w Nadleśnictwie Żagań. Największy, jak do tej pory pożar o powierzchni 9,3 ha wybuchł 30 kwietnia w Nadleśnictwie Lubsko i strawił duży obszar cennego użytku ekologicznego "Ruskie stawy".

Użytek ekologiczny "Ruskie stawy" po pożarze. Fot.P.Mrowiński

W akcji gaśniczej wzięło udział 11 zastępów Straży Pożarnej z Powiatu Żarskiego oraz dwa samoloty. Niestety statystki prowadzone na okoliczność przyczyn powstawania pożarów lasu podają, że w większości są to podpalenia.

Durchschnitt (0 Stimmen)