Asset Publisher Asset Publisher

Konsultacje społeczne

Od 24 sierpnia 2022 r. rozpoczynają się konsultacje dotyczące aktualizacji wykazu Lasów o Szczególnych Walorach Przyrodniczych (HCVF) w kategorii 6.1 „Lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności” na terenie RDLP w Zielonej Górze.

Do 11 września 2022 r. można zgłaszać uwagi i propozycje zmian dotyczących terenów leśnych ważnych kulturowo, przyrodniczo, ekonomicznie lub religijnie dla społeczności lokalnych.

Szczegóły na stronie BIP RDLP w Zielonej Górze https://www.gov.pl/web/regionalna-dyrekcja-lasow-panstwowych-w-zielonej-gorze/wystapienia-komunikaty-i-ogloszenia2

Zapraszamy do udziału!

Durchschnitt (0 Stimmen)