Asset Publisher Asset Publisher

Lubuska ostoja rybołowa

Gdzie jest jedna z najważniejszych ostoi rybołowa w Polsce? Właśnie na ziemi lubuskiej, na terenie Nadleśnictwa Lubsko.

Dwie pary szykują się do lęgu!
Kwiecień-maj to okres kiedy samice rybołowa składają jaja. Spośród czterech gniazd, rozmieszczonych na terenie lubskich lasów (trzech na słupach energetycznych i jednego na daglezji) rybołowy zasiedliły wiosną w tym roku dwa z nich - te umiejscowione na słupach, tak samo jak w roku ubiegłym. 


Rybołów to okazały ptak o rozpiętości skrzydeł ok. 170 cm (fot. Paweł Mrowiński, Nadleśnictwo Lubsko)

Platformadla rybołowa ma już ponad rok!
Nadal z niecierpliwością czekamy na zasiedlenie platformy, która w marcu ubiegłego roku została zainstalowana na daglezji. A jak leśnicy z ornitologami z Komitetu Ochrony Orłów dokonywali wyboru odpowiedniego drzewa, a póżniej montażu na nim sztucznego gniazda, można wysłuchać w podkaście pt. "Platforma dla rybołowa" (link).


Budowa platformy pod gniazdo rybołowa w 2019 r. (fot. Paweł Mrowiński, Nadleśnictwo Lubsko)

Ochrona gatunkowa ścisła

Ten wędrowny ptak znajduje się w Polsce pod ochroną, jest ptakiem skrajnie nielicznym. Według szacunków, na terenie kraju znajduje się mniej niż 30 par lęgowych. Stan polskiej populacji charakteryzują wahania - są lata gdy rośnie, ale zaraz potem maleje. Areał lęgowy rybołowa to województwo lubuskie, pogranicze Wielkopolski, Pomorze Zachodnie i Mazury. 

Obserwacje prowadzone przez specjalistów potwierdzają umiarkowany wzrost liczebności rybołowa w województwie lubuskim. Obecność ptaków wykazano na 10. stanowiskach. Spotyka się też w naszym regionie rybołowy zalatujące z Niemiec.

Leśnicy oraz ornitolodzy z Komitetu Ochrony Orłów od lat mają pod swoją opieką rybołowy. W 2017 r. ruszył czteroletni projekt ochrony tego gatunku. Poniżej - film o tym projekcie.

Działania ogólnopolskie leśników

Rybołów to wyjątkowy ptak drapieżny, który niestety należy do grupy najbardziej narażonych na wyginięcie gatunków ptaków szponiastych w Polsce. Dlatego też, Lasy Państwowe prowadząc działania z zakresu ochrony przyrody i różnorodności biologicznej, od kilku lat realizują projekt pn. "Ochrona rybołowa Pandion haliaetus na wybranych obszarach SPA Natura 2000 w Polsce", którego celem jest zatrzymanie spadku oraz uzyskanie wzrostu liczebności rybołowa na terenie Polski. Na terenie zielonogórskiej RDLP już możemy podziwiać pierwsze pary, które szykują się do lęgów.

Więcej informacji: 

1) Artykuł: Platforma na daglezji czeka na rybołowy
2) Artykuł: Nowe platformy pod gniazda rybołowów
3) Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim
4) "Echa leśne" nr 2, 2017 r. artykuł: Pragmatyczny łowca

Durchschnitt (0 Stimmen)