Asset Publisher Asset Publisher

Mamy 63 hektary rezerwatu więcej!

Dzięki inicjatywie Nadleśnictwa Lubsko i Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze, we współpracy z administracją Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim rezerwat przyrody Mierkowskie Suche Bory został powiększony o i zajmuje obecnie powierzchnię 194,63 ha.

Rezerwat stanowi jedną z najważniejszych w skali regionu ostoję ekosystemów śródlądowych borów chrobotkowych, a także zbiorowisk na obniżeniach torfowych wraz z typowymi dla tego typu fitocenoz gatunkami flory i fauny.

Dzięki niezwykłym walorom przyrodniczym, obszar ten został także włączony do europejskiej sieci obszarów chronionych Natura 2000jako specjalny obszar ochrony siedlisk Mierkowskie Wydmy PLH080039.

O pracach nad powiększeniem rezerwatu pisaliśmy wcześniej tutaj.

 

Durchschnitt (0 Stimmen)