Asset Publisher Asset Publisher

Oznaki identyfikacyjne dla Straży Leśnej

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze, Wojciech Grochala, uroczyście przekazał służbowe oznaki identyfikacyjne wszystkim strażnikom leśnym z nadleśnictw w zasięgu rdLP.Strażnicy leśni z nadleśnictw RDLP w Zielonej Górze wraz z Dyrektorem RDLP w Zielonej Górze, Wojciechem Grochalą,
i ks. Mirosławem Donabidowiczem (fot. Marcin Cieślik, RDLP w Zielonej Górze)

Spotkanie zainaugurowała msza św. w parafii pw. św. Urbana, odprawiona przez kapelana leśników, ks. Mirosława Donabidowicza.

Oznaki, osadzone na brązowej, skórzanej podstawie, wykonane są z mosiądzu. Strażnicy leśni będą je nosić, wraz z legitymacją, podczas pełnionej służby. Oznakę można zawiesić na szyi, przymocować na środku lewej górnej kieszeni munduru terenowego lub na pasku od spodni.
Nawiązuje ona do godności, siły i honoru – głównych wartości w pełnieniu powierzonych strażnikom leśnym zadań. Jest również podkreśleniem rangi ich służby na rzecz ochrony polskich lasów.


Dyrektor RDLP w Zielonej Górze wręczył oznaki strażnikom leśnym (fot. Marcin Cieślik, kolaż: Urszula Kaczała, RDLP w Zielonej Górze)

Straż Leśna zajmuje się szeroko pojętym zwalczaniem przestępstw i wykroczeń w zakresie szkodnictwa w lesie i ochrony przyrody. Strażnicy mają prawo m. in. do legitymowania osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia, nakładania oraz pobierania grzywny w drodze mandatu karnego, zatrzymywania i kontrolowania środków transportu na obszarach leśnych i sąsiedztwie, w celu sprawdzenia np. zawartości bagażu. W każdym nadleśnictwie znajduje się posterunek Straży Leśnej. Strażą Leśną kieruje Główny Inspektor, podporządkowany Dyrektorowi Generalnemu. W regionalnych dyrekcjach znajdują się odpowiednie wydziały, odpowiedzialne za straż w swoim regionie.

Wręczenie oznak dla strażników leśnych w całej Polsce, Dyrektor Generalny Lasów Państwowych określił, jako „małe, wielkie spełnione wyzwanie”.

Życzymy wszystkim strażnikom satysfakcji z pełnienia tej odpowiedzialnej służby na rzecz wspólnego mienia, jakim są lasy.

Durchschnitt (0 Stimmen)