Asset Publisher Asset Publisher

Planujemy powiększenie leśnego rezerwatu

"Bukowa Góra" - najstarszy powojenny leśny rezerwat w lubuskiem, uznany w roku 1954 zarządzeniem Ministra Leśnictwa.

W chwili obecnej, rezerwat ten obejmuje fragment lasu zbliżonego do naturalnego, porastającego strome zbocze krawędzi doliny Odry, zajmując powierzchnię 10,64 ha. Mamy nadzieję, że już niedługo jego areał znacznie się zwiększy!


Kwaśna buczyna - las z dominacją buka rosnącego na ubogich siedliskach i kwaśnych glebach (fot. E. Fabiańczyk)

Dlaczego chcemy powiększyć rezerwat?
Chcąc zachować nie tylko względy naukowe i dydaktyczne, kluczowym celem jest zachowanie wartości przyrodniczych tego obszaru oraz ochrona wyróżniających się walorów geomorfologicznych.

Unikatowa fizjografia terenu i bogactwo przyrodnicze zaskoczy każdego!
To tu właśnie można dostrzec glebochronną funkcję lasów i nierzadko spotkać dąbrowę z ciepłolubnymi elementy flory. Wchodząc na samą górę, porośniętą głównie pięknymi bukami, z pewnością krajobraz każdego zachwyci.
Chcąc zachować te cenne siedliska, a także unikatowość geomorfologiczną skarpy w pradolinie Odry, leśnicy z Nadleśnictwa Przytok, na terenie którego znajduje się rezerwat, wystąpili do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z prośbą o powiększenie jego obszaru.
W tym celu, 4 czerwca br., odbyła sie wizja terenowa, której przewodnim tematem było omówienie koncepcji granic rezerwatu oraz społecznych funkcji tego terenu.
 


Wiodok na pradolinę Odry z "Bukowej Góry" (fot. E. Fabiańczyk)

Miejsce niezwykłe w zielonogórskich lasach!
To jednoznaczna opinia wszystkich uczestników spotkania. Zatem miejmy nadzieję, że idea powiększenia rezerwatu "Bukowa Góra" niebawem zostanie spełniona.

Razem możemy więcej!
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele z: RDOŚ w Gorzowie Wielkopolskim, poznańskiego oddziału Biura Urządzania Lasu i Geodezji, Urzędu Miejskiego w Otyniu, Ruchu Miejskiego Zielona Góra, lokalnego Koła Łowieckiego "Ryś" w Niedoradzu oraz leśnicy z Nadleśnictwa Przytok i RDLP w Zielonej Górze.
Wszystkim uczestnikom wizji terenowej serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i udział w spotkaniu. To ważne by chronić nasze wspólne dobro przyrodnicze!

 

Durchschnitt (0 Stimmen)