Asset Publisher Asset Publisher

STOP SUSZY

Zielonogórscy leśnicy uczestniczyli 12 września w konsultacjach społecznych, dotyczących projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy.

To pierwszy tak kompleksowy dokument dotyczący bardzo istotnego problemu suszy i jej skutków w Polsce. Przygotowują go Wody Polskie, a czwartkowe spotkanie zorganizowało w Zielonej Górze Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Jakie propozycje przeciwdziałania skutkom suszy będzie zawierała koncepcja? Budowa lub przebudowa urządzeń wodnych (np. wskazania tworzenia małych zbiorników retencjonujących wody opadowe dla gmin), możliwość powiększenia zasobów wodnych, niezbędne zmiany w zakresie korzystania z nich oraz zmiany w naturalnej i sztucznej retencji – to tylko niektóre z opcji. Istotne postulaty to również wskazówki dotyczące zwiększania retencji w glebie, czy działania edukacyjne.

Gdzie w tym wszystkim Lasy Państwowe? Temat retencji, jak i ogólniej – adaptacji do zmian klimatu – jest bardzo ważny dla Lasów Państwowych.

"Realizujemy różne projekty związane z ochroną lasu. Jednym z nich jest „Mała retencja nizinna”, przy wsparciu unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Celem projektu jest wzmocnienie odporności ekosystemów leśnych na zagrożenia związane ze zmianami klimatu. Skupiamy się tu na zapobieganiu lub minimalizacji negatywnych skutków obniżania się zwierciadła wód gruntowych oraz zjawiska suszy, wydłużamy czas pozostawania wody w lesie. Nasze projekty lokalnie osłabiają też skutki działań wód wezbraniowych. W skrócie – próbujemy las zabezpieczać i ochraniać. Rozwój małej retencji w LP polega m. in. na budowie i rozbudowie małych urządzeń, powodujących spowolnienia odpływu wód powierzchniowych, zbiorników retencyjnych oraz ochronie gleb torfowych" – mówi Dorota Bogdańska, specjalista ds. gospodarki wodnej w RDLP w Zielonej Górze.

Skutki suszy atmosferycznej, czyli takiej, kiedy jest upalnie i brakuje opadów, zaobserwowaliśmy ostatnio na geościeżce "Dawna Kopalnia Babina"...


Jeden ze zbiorników na trasie geoturystycznej "Dawna Kopalnia Babina" (fot. A. Niemiec, U. Kaczała, RDLP w Zielonej Górze).
Zdjęcia wykonano we wrześniu 2019 r. i w sierpniu 2016 r.

 

Więcej informacji o konsultacjach społecznych projektu STOP SUSZY na stronie: http://stopsuszy.pl/

Durchschnitt (0 Stimmen)