Asset Publisher Asset Publisher

Warsztaty dla nauczycieli pod hasłem "Super surowiec"

Nadleśnictwo Lubsko zaprasza nauczycieli przedmiotu "Technika" oraz nauczycieli przedmiotów przyrodniczych ze szkół podstawowych i gimnazjów na warsztaty promujące grę dydaktyczną "Super surowiec".

Super surowiec to gra dydaktyczna, która pozwala na:
1) porównanie i ocenę różnych surowców wykorzystywanych przez człowieka w życiu codziennym i gospodarce,
2) przedstawienie walorów drewna jako surowca uniwersalnego, przyjaznego dla środowiska naturalnego i zdrowia człowieka, powszechnie wykorzystywanego w wielu dziedzinach życia.

Super surowiec to nie jest typowa gra, nie zawiera elementów rywalizacji; nie ma tu zwycięzców i pokonanych. Zadania mają wzbudzić u uczestników gry pozytywne emocje, zaciekawienie, rozwijać kreatywność, pobudzić wyobraźnię, kształcić umiejętność pracy zespołowej. Jednocześnie gra ma charakter otwarty – edukatorzy lub nauczyciele mogą tworzyć własne zadania na bazie prostych elementów gry wykonanych z różnych surowców, które można zestawiać ze sobą w różnorodny sposób.

Gra przeznaczona jest dla dzieci od 11. lat i młodzieży do lat 16. Osiem jednakowych zestawów gry pozwala na pracę z całą klasą w małych grupach.

Grę można stosować podczas zajęć edukacyjnych w ośrodkach edukacji leśnej lub ekologicznej, w salach lub izbach edukacyjnych nadleśnictw, a także w szkole podczas wybranych lekcji techniki, zajęć technicznych, przedmiotów przyrodniczych, wiedzy o społeczeństwie lub zajęć kółek zainteresowań np. kółka przyrodniczego lub ekologicznego.

Każdy uczestnik warsztatów otrzyma bezpłatnie jeden egzemplarz gry "Super surowiec".

Liczba uczestników warsztatów jest ograniczona do 30 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Prosimy o wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego do 31 sierpnia 2017 r. (na dole strony - w materiałach do pobrania) na adres: Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Jeziorach Wysokich 22, 68-343 Brody lub drogą elektroniczną: ilona.mrowinska@zielonagora.lasy.gov.pl 

Projekt gry Super surowiec, którego autorką jest Ilona Mrowińska, edukatorka leśna z Ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Jeziorach Wysokich (Nadleśnictwo Lubsko), zajął pierwsze miejsce w konkursie dla pracowników Lasów Państwowych na projekt gry edukacyjnej promującej drewno. Konkurs był przeprowadzony w 2014 r. przez Centrum Informacyjne Lasów Państwowych w Warszawie.

Wydanie gry "Super surowiec" było możliwe dzięki dofinansowaniu przez Centrum Informacyjne Lasów Państwowych. Gra jest elementem kampanii "Drewno jest wspaniałe" prowadzonej w roku 2017 przez Nadleśnictwo Lubsko we współpracy z RDLP w Zielonej Górze.

 

Program warsztatów

Godzina

Temat

Prowadzący

845-900

Rejestracja uczestników

900-920

Rozpoczęcie

 

 1. Powitanie
 2. Omówienie spraw organizacyjnych (plan warsztatów)
 3. Autoprezentacja uczestników spotkania (integracja)

Ilona Mrowińska

920-1000

Prezentacja multimedialna Gra Super Surowiec

 

 1. Konspekt gry
 2. Odniesienia założeń gry do podstaw programowych poszczególnych przedmiotów szkolnych
 3. Możliwości zastosowania gry

Ilona Mrowińska

1000-1100

Warsztat (cz. 1)

 

 1. Ćwiczenia w grupach pt. „Zastosowanie gry Super Surowiec jako środka dydaktycznego podczas zajęć szkolnych (tj. lekcji techniki, geografii, chemii i innych)

Ilona Mrowińska Paweł Mrowiński

1100-1120

Przerwa

1120-1230

Warsztat (cz. 2)

 

 

 1. Rozpoznawanie drewna różnych gatunków drzew

Paweł Mrowiński

1230-1350

Zajęcia terenowe

 

 

 1. Prezentacja infrastruktury OEPL w Jeziorach Wysokich
 2. Zapoznanie uczestników warsztatów z działalnością edukacyjną ośrodka (fragment ścieżki dydaktycznej „Na Wąwozach”, ogród dendrologiczny, wieża obserwacyjno-widokowa)

Ilona Mrowińska Paweł Mrowiński

1350-1400

Podsumowanie

 

 1. Wręczenie certyfikatów uczestnictwa
 2. Przekazanie gier
 3. Pożegnanie uczestników

Ilona Mrowińska Paweł Mrowiński

 

Formularz zgłoszeniowy do pobrania na stronie Nadleśnictwa Lubsko

Durchschnitt (0 Stimmen)